Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2193
Title: MPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON THE GROWTH OF EMERGING ECONOMICS (TURKEY AND PAKISTAN)
Authors: Baloch, Ali Bux
Keywords: Doğrudan yabancı yatırım
Büyüme
Yükselen ekonomi
Pakistan ekonomisi
Türkiye ekonomisi
Foreign direct investment
Developing economies
Growth
Emerging economies
Pakistan Economy
Turkish Economy
Issue Date: 2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu araştırmada, yükselen ekonomilerde Türkiye ve Pakistan’da doğrudan yabancı yatırımların, bu ülkelerin ekonomilerinin büyümesine olan katkısı incelenmektedir. Son yıllarda, Çin, Brezilya, Rusta, Hindistan, Türkiye gibi yükselen ekonomilerdeki hızlı büyüme, beraberinde bu hızlı büyüme içersinde, yabancılar tarafından yapılan doğrudan yatırımların etkisini gündeme getirmiştir. Özellikle de, Bhagwati (1978) yılında kullandığı model kullanılarak, Pakistan gibi gelişmekte olan bir ülke için iyi bir model oluşturup olamayacağı incelenmiştir. 1980-2015 arasında ki verilere dayalı yapılan çalışmada, her iki ülkede de, hem Türkiye hem de Pakistan da, doğrudan yatırım ile ekonomik büyüme arasında doğrudan bir ilişki bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2193
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
473467.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.