Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/2193
Başlık: MPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON THE GROWTH OF EMERGING ECONOMICS (TURKEY AND PAKISTAN)
Yazarlar: Baloch, Ali Bux
Anahtar kelimeler: Doğrudan yabancı yatırım
Büyüme
Yükselen ekonomi
Pakistan ekonomisi
Türkiye ekonomisi
Foreign direct investment
Developing economies
Growth
Emerging economies
Pakistan Economy
Turkish Economy
Yayın Tarihi: 2017
Yayıncı: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Özet: Bu araştırmada, yükselen ekonomilerde Türkiye ve Pakistan’da doğrudan yabancı yatırımların, bu ülkelerin ekonomilerinin büyümesine olan katkısı incelenmektedir. Son yıllarda, Çin, Brezilya, Rusta, Hindistan, Türkiye gibi yükselen ekonomilerdeki hızlı büyüme, beraberinde bu hızlı büyüme içersinde, yabancılar tarafından yapılan doğrudan yatırımların etkisini gündeme getirmiştir. Özellikle de, Bhagwati (1978) yılında kullandığı model kullanılarak, Pakistan gibi gelişmekte olan bir ülke için iyi bir model oluşturup olamayacağı incelenmiştir. 1980-2015 arasında ki verilere dayalı yapılan çalışmada, her iki ülkede de, hem Türkiye hem de Pakistan da, doğrudan yatırım ile ekonomik büyüme arasında doğrudan bir ilişki bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2193
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
473467.pdf1.35 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.