Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2105
Title: 1900’ LERDEN GÜNÜMÜZE TOPLUMSAL OLAYLAR ve SANAT
Authors: Tekkoç, Ali Varol
Keywords: Sanat
Postmodernizm
Modernizm
Toplumsal Akımlar
Art
Postmodernism
Modernism
Communal Movement
Issue Date: 2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Toplumların bir yansıması olarak sanat eseri, toplumun içinden geçtikleri süreçlerden ve eserin oluştuğu çağın düşünce biçiminden etkilenir. Sanat eseri hem sanatçının özgün bir yaratımı olarak bağımsız hem de sanatçının toplumun bir parçası olması nedeniyle sanatçının dâhil olduğu tüm süreçlerle ilişkilidir. Tarihte felsefe, bilim alanındaki değişimlerin, ekonomik olayların, savaşlar ya da halk hareketlerinin, toplumu ve sanatçıyı etkilediği görülür. Modernizm, ‘’Aydınlanma Düşüncesi’’nin bir sonucu olarak toplum yaşamını değiştirmiş, sanat eseri o güne kadar görülmemiş bir biçimsel devrim ile değişmiş ve ‘’Modern Sanat’’ oluşmuştur. Modern Sanat ‘’Modernizm’’ ile oluşan modern insan tipinin yansıması, değişen zihinsel dünyasının bir tezahürüdür. Kapitalizm’in 1950’ler de etkinliğini ve gücünü arttırması, ‘’Post Kapitalist’’ ya da ‘’Post Fordist’’ olarak ifade edilen döneme girilmesi ve tüketimi merkeze koyan bir yeni birey tipinin oluşması, Modern Sanat Anlayışı’nın sanayi sonrası toplumun beklentilerini karşılamayacak duruma gelmesine yol açmış ve ‘’Postmodernizm’’ olarak ifade edilen, yeni bir dönem dile getirilir olmuştur. 1960 sonrasında sanatın tanımı ve işlevi tartışılmaya başlamış; ‘’sanat eseri olma hali’’ ve ‘’sanat eserinin ölçütleri’’, toplumun yeni düşünce yapısına uygun olarak otorite kabul etmeyen yorumlamaların alanı olmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2105
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
438351.pdf5.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.