Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/2105
Başlık: 1900’ LERDEN GÜNÜMÜZE TOPLUMSAL OLAYLAR ve SANAT
Yazarlar: Tekkoç, Ali Varol
Anahtar kelimeler: Sanat
Postmodernizm
Modernizm
Toplumsal Akımlar
Art
Postmodernism
Modernism
Communal Movement
Yayın Tarihi: 2016
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: Toplumların bir yansıması olarak sanat eseri, toplumun içinden geçtikleri süreçlerden ve eserin oluştuğu çağın düşünce biçiminden etkilenir. Sanat eseri hem sanatçının özgün bir yaratımı olarak bağımsız hem de sanatçının toplumun bir parçası olması nedeniyle sanatçının dâhil olduğu tüm süreçlerle ilişkilidir. Tarihte felsefe, bilim alanındaki değişimlerin, ekonomik olayların, savaşlar ya da halk hareketlerinin, toplumu ve sanatçıyı etkilediği görülür. Modernizm, ‘’Aydınlanma Düşüncesi’’nin bir sonucu olarak toplum yaşamını değiştirmiş, sanat eseri o güne kadar görülmemiş bir biçimsel devrim ile değişmiş ve ‘’Modern Sanat’’ oluşmuştur. Modern Sanat ‘’Modernizm’’ ile oluşan modern insan tipinin yansıması, değişen zihinsel dünyasının bir tezahürüdür. Kapitalizm’in 1950’ler de etkinliğini ve gücünü arttırması, ‘’Post Kapitalist’’ ya da ‘’Post Fordist’’ olarak ifade edilen döneme girilmesi ve tüketimi merkeze koyan bir yeni birey tipinin oluşması, Modern Sanat Anlayışı’nın sanayi sonrası toplumun beklentilerini karşılamayacak duruma gelmesine yol açmış ve ‘’Postmodernizm’’ olarak ifade edilen, yeni bir dönem dile getirilir olmuştur. 1960 sonrasında sanatın tanımı ve işlevi tartışılmaya başlamış; ‘’sanat eseri olma hali’’ ve ‘’sanat eserinin ölçütleri’’, toplumun yeni düşünce yapısına uygun olarak otorite kabul etmeyen yorumlamaların alanı olmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2105
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
438351.pdf5.8 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.