Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/1498
Başlık: TÜRKİYE’YE GELEN SURİYELİ GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI
Yazarlar: Tanay Akalın, Aylin
Anahtar kelimeler: Göç
Mülteci
Suriyeli çocuklar
İltica
Migration
Refugee
Syrian children
Mülteci
Asylum
Adaptation
Yayın Tarihi: Ağu-2016
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: 2011 yılında Suriye’deki iç savaştan dolayı üç milyona yakın insan Türkiye’ye göç etmiştir. Suriyelilerin önemli bir bölümü güvenlik nedeniyle ülkelerinden ayrılmışlardır. Kamplarda kalan mültecilere çeşitli imkanlar sunulurken, kayıt dışı olanlar bu hizmetlerden yararlanamamaktadır. Bu açıdan mülteci statüsündeki bireyleri önce acil yardım ve daha sonra ise rehabilitasyon ile desteklemek gerekmektedir. Çünkü mülteci konumunda olan bireyler suiistimale açık şartlarda yaşamaktadırlar. Suriyeli nüfusunun yarısından çoğunu çocuklar oluşturmaktadır. Çocuklar için iltica sürecinin oldukça zor olduğu söylenebilir. Özellikle kendi ülkelerinden farklı bir çevrede bulunmaları uyum sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada Suriyeli çocukların uyum sorunları ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11547/1498
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
TÜRKİYE’YE GELEN SURİYELİ GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.65 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.