Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1498
Title: TÜRKİYE’YE GELEN SURİYELİ GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI
Authors: Tanay Akalın, Aylin
Keywords: Göç
Mülteci
Suriyeli çocuklar
İltica
Migration
Refugee
Syrian children
Mülteci
Asylum
Adaptation
Issue Date: Aug-2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: 2011 yılında Suriye’deki iç savaştan dolayı üç milyona yakın insan Türkiye’ye göç etmiştir. Suriyelilerin önemli bir bölümü güvenlik nedeniyle ülkelerinden ayrılmışlardır. Kamplarda kalan mültecilere çeşitli imkanlar sunulurken, kayıt dışı olanlar bu hizmetlerden yararlanamamaktadır. Bu açıdan mülteci statüsündeki bireyleri önce acil yardım ve daha sonra ise rehabilitasyon ile desteklemek gerekmektedir. Çünkü mülteci konumunda olan bireyler suiistimale açık şartlarda yaşamaktadırlar. Suriyeli nüfusunun yarısından çoğunu çocuklar oluşturmaktadır. Çocuklar için iltica sürecinin oldukça zor olduğu söylenebilir. Özellikle kendi ülkelerinden farklı bir çevrede bulunmaları uyum sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada Suriyeli çocukların uyum sorunları ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11547/1498
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TÜRKİYE’YE GELEN SURİYELİ GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.