Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1498
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTanay Akalın, Aylin-
dc.date.accessioned2019-04-20T09:23:49Z-
dc.date.available2019-04-20T09:23:49Z-
dc.date.issued2016-08-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1498-
dc.description.abstract2011 yılında Suriye’deki iç savaştan dolayı üç milyona yakın insan Türkiye’ye göç etmiştir. Suriyelilerin önemli bir bölümü güvenlik nedeniyle ülkelerinden ayrılmışlardır. Kamplarda kalan mültecilere çeşitli imkanlar sunulurken, kayıt dışı olanlar bu hizmetlerden yararlanamamaktadır. Bu açıdan mülteci statüsündeki bireyleri önce acil yardım ve daha sonra ise rehabilitasyon ile desteklemek gerekmektedir. Çünkü mülteci konumunda olan bireyler suiistimale açık şartlarda yaşamaktadırlar. Suriyeli nüfusunun yarısından çoğunu çocuklar oluşturmaktadır. Çocuklar için iltica sürecinin oldukça zor olduğu söylenebilir. Özellikle kendi ülkelerinden farklı bir çevrede bulunmaları uyum sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada Suriyeli çocukların uyum sorunları ve çözüm önerileri değerlendirilmiştirtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectGöçtr_TR
dc.subjectMültecitr_TR
dc.subjectSuriyeli çocuklartr_TR
dc.subjectİlticatr_TR
dc.subjectMigrationtr_TR
dc.subjectRefugeetr_TR
dc.subjectSyrian childrentr_TR
dc.subjectMültecitr_TR
dc.subjectAsylumtr_TR
dc.subjectAdaptationtr_TR
dc.titleTÜRKİYE’YE GELEN SURİYELİ GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARItr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolDue to the çivil war in Syria, nearly three million Syrians migrated to Turkey in 2011. Many of them departed from their countries due to the issues of security. Although there are several privilidges to the ones that are in the camps, illegal immigrants can not benefit from these priviliges. Therefore it is crucial to support these immigrants initially with first aid then with rehabilitation. Hence individuals that are illegal immigrants live in exposure to danger. On the other hand, half of the Syrian population is children. It can be assumed that asylum process is more difficult on children. Especially being in a different environment from their country can cause adaptation problems. Present study evaluates the adaptation problems and solutions to the cases of Syrian children.tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TÜRKİYE’YE GELEN SURİYELİ GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.