Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5263
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZiferoğlu, Vüqar-
dc.date.accessioned2020-01-07T08:51:56Z-
dc.date.available2020-01-07T08:51:56Z-
dc.date.issued2016-04-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/5263-
dc.description.abstractMakalede, olgusal materyaller bazında Azerbaycan’a karşı yürütülen bilgi manipülasyonu ve savaşının temel özellikleri konusu geniş bir şekilde gözden geçirilmektedir. “Temassız savaş” olarak da adlandırılan enformasyon savaşının, günümüzde büyük önem arz etmesi bilginin toplumdaki rolünün artması ile ilişkilidir. Bugün Azerbaycan’a karşı, bir kaç cephe aynı anda enformasyon savaşı vermektedir. Azerbaycan’a karşı bilgi savaşı yürüten, Azerbaycan medyasını dahi bilgi manipülasyonuna maruz bırakan düşmana karşı koymak için karşı stratejinin planlanlanması ile ilgili girişimler, maalesef yeterli değildir. Bu alanda eğitimin - tebliğin - öğretinin son derece düşük olması Azerbaycan’ı enformasyon savaşında yetersiz kılmaktadır. Bununla ilgili olarak, Azerbaycan’ın söz konusu meseleye karşı tutumu somut örneklerle analiz edilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisitr_TR
dc.subjectBilgi Savaşıtr_TR
dc.subjectBilgi Manipülasyonutr_TR
dc.subjectAzerbeycan Internet Medyasıtr_TR
dc.subjectInformation Wartr_TR
dc.subjectInformation Manipulationtr_TR
dc.subjectAzerbaijan Internet Mediatr_TR
dc.titleAzerbaycan İnternet Medyasında Bilgi Manipülasyonu Problemi: Neticeler ve Çözüm Yollarıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.description.abstractolThe theme of basic features of the information manipulation and war against Azerbaijan is being widely reviewed in the article on the basic of practical issues. Today, the significance of the information war, the so-called “contactless war” is connected with the increasing role of information in a society. Information war is being conducted on several fronts at the same time against Azerbaijan today. To resist against the enemy which the conducting information war against Azerbaijan and media manipulation, the regarding scheduled to attempt of our strategy planning, unfortunately, is not enough. In this regard, our country’s attitude towards the above-mentioned problem has been analyzed and concrete examples have been given.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber117tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber126tr_TR
dc.identifier.bibliographictagZiferoğlu, Vüqar, Azerbaycan İnternet Medyasında Bilgi Manipülasyonu Problemi: Neticeler ve Çözüm Yolları(2016), İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisitr_TR
Appears in Collections:İletişim Çalışmaları Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İletişim Çalışmaları Dergisi Sayı 2_p126-135.pdf374.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.