Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/5263
Başlık: Azerbaycan İnternet Medyasında Bilgi Manipülasyonu Problemi: Neticeler ve Çözüm Yolları
Yazarlar: Ziferoğlu, Vüqar
Anahtar kelimeler: Bilgi Savaşı
Bilgi Manipülasyonu
Azerbeycan Internet Medyası
Information War
Information Manipulation
Azerbaijan Internet Media
Yayın Tarihi: Nis-2016
Yayıncı: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi
Özet: Makalede, olgusal materyaller bazında Azerbaycan’a karşı yürütülen bilgi manipülasyonu ve savaşının temel özellikleri konusu geniş bir şekilde gözden geçirilmektedir. “Temassız savaş” olarak da adlandırılan enformasyon savaşının, günümüzde büyük önem arz etmesi bilginin toplumdaki rolünün artması ile ilişkilidir. Bugün Azerbaycan’a karşı, bir kaç cephe aynı anda enformasyon savaşı vermektedir. Azerbaycan’a karşı bilgi savaşı yürüten, Azerbaycan medyasını dahi bilgi manipülasyonuna maruz bırakan düşmana karşı koymak için karşı stratejinin planlanlanması ile ilgili girişimler, maalesef yeterli değildir. Bu alanda eğitimin - tebliğin - öğretinin son derece düşük olması Azerbaycan’ı enformasyon savaşında yetersiz kılmaktadır. Bununla ilgili olarak, Azerbaycan’ın söz konusu meseleye karşı tutumu somut örneklerle analiz edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5263
Koleksiyonlarda Görünür:İletişim Çalışmaları Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
İletişim Çalışmaları Dergisi Sayı 2_p126-135.pdf374.96 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.