Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5263
Title: Azerbaycan İnternet Medyasında Bilgi Manipülasyonu Problemi: Neticeler ve Çözüm Yolları
Authors: Ziferoğlu, Vüqar
Keywords: Bilgi Savaşı
Bilgi Manipülasyonu
Azerbeycan Internet Medyası
Information War
Information Manipulation
Azerbaijan Internet Media
Issue Date: Apr-2016
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi
Abstract: Makalede, olgusal materyaller bazında Azerbaycan’a karşı yürütülen bilgi manipülasyonu ve savaşının temel özellikleri konusu geniş bir şekilde gözden geçirilmektedir. “Temassız savaş” olarak da adlandırılan enformasyon savaşının, günümüzde büyük önem arz etmesi bilginin toplumdaki rolünün artması ile ilişkilidir. Bugün Azerbaycan’a karşı, bir kaç cephe aynı anda enformasyon savaşı vermektedir. Azerbaycan’a karşı bilgi savaşı yürüten, Azerbaycan medyasını dahi bilgi manipülasyonuna maruz bırakan düşmana karşı koymak için karşı stratejinin planlanlanması ile ilgili girişimler, maalesef yeterli değildir. Bu alanda eğitimin - tebliğin - öğretinin son derece düşük olması Azerbaycan’ı enformasyon savaşında yetersiz kılmaktadır. Bununla ilgili olarak, Azerbaycan’ın söz konusu meseleye karşı tutumu somut örneklerle analiz edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5263
Appears in Collections:İletişim Çalışmaları Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İletişim Çalışmaları Dergisi Sayı 2_p126-135.pdf374.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.