Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/5256
Başlık: Halkla İlişkilerde Mükemmellik Kuramı Açısından Kurumsal İletişim
Yazarlar: Ertekin, İrfan
Anahtar kelimeler: Kurum
Kurumsal İletişim
Mükemmellik Kuramı
Grunig
Corporation
Corporate Communication
Excellence Theory
Grunig
Yayın Tarihi: Eki-2016
Yayıncı: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi
Özet: Bu çalışmada iletişim ve kurumsal iletişimin gerek özel sektör ve gerek kamudaki kurumlar açısından önemi, James E. GRUNIG’in mükemmellik kuramı açısından detaylı bir şekilde irdelenerek ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada işletmeler ve kurumlar açısından kurumsal iletişim kavramının gerçekte nasıl algılanması ve uygulanması gerektiği ortaya konulmuştur. Çalışmada literatür tarama yönteminden faydalanılmış olup, çalışma konusu ile ilgili olarak kurum, kurumsal iletişim, kurumlar açısından mükemmellik kuramı ile ilgili geçmişten günümüze kadar yazılmış kitap, makale ve tez çalışmalarından faydalanılmıştır. Çalışma, gerek özel sektörde faaliyetlerini sürdürmekte olan işletmelere, gerekse kamuda faaliyetlerini devam ettirmekte olan kurumlara ve ayrıca kurumsal iletişim konusunda araştırma yapacak akademisyenlere farklı bir bakış açısıyla hem sektörel hem de akademik katkı sunması açısından önemlidir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5256
Koleksiyonlarda Görünür:İletişim Çalışmaları Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
İletişim Çalışmaları Dergisi Sayı 3_p034-047.pdf420.75 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.