Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5256
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorErtekin, İrfan-
dc.date.accessioned2020-01-07T07:07:32Z-
dc.date.available2020-01-07T07:07:32Z-
dc.date.issued2016-10-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/5256-
dc.description.abstractBu çalışmada iletişim ve kurumsal iletişimin gerek özel sektör ve gerek kamudaki kurumlar açısından önemi, James E. GRUNIG’in mükemmellik kuramı açısından detaylı bir şekilde irdelenerek ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada işletmeler ve kurumlar açısından kurumsal iletişim kavramının gerçekte nasıl algılanması ve uygulanması gerektiği ortaya konulmuştur. Çalışmada literatür tarama yönteminden faydalanılmış olup, çalışma konusu ile ilgili olarak kurum, kurumsal iletişim, kurumlar açısından mükemmellik kuramı ile ilgili geçmişten günümüze kadar yazılmış kitap, makale ve tez çalışmalarından faydalanılmıştır. Çalışma, gerek özel sektörde faaliyetlerini sürdürmekte olan işletmelere, gerekse kamuda faaliyetlerini devam ettirmekte olan kurumlara ve ayrıca kurumsal iletişim konusunda araştırma yapacak akademisyenlere farklı bir bakış açısıyla hem sektörel hem de akademik katkı sunması açısından önemlidir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisitr_TR
dc.subjectKurumtr_TR
dc.subjectKurumsal İletişimtr_TR
dc.subjectMükemmellik Kuramıtr_TR
dc.subjectGrunigtr_TR
dc.subjectCorporationtr_TR
dc.subjectCorporate Communicationtr_TR
dc.subjectExcellence Theorytr_TR
dc.subjectGrunigtr_TR
dc.titleHalkla İlişkilerde Mükemmellik Kuramı Açısından Kurumsal İletişimtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.description.abstractolIn this study, the importance of communication and corporate communication for private and public sectors has been investigated in detail and revealed in terms of the Excellence Theory of James E. GRUNIG in public relations. The issue of how the concept of Corporate Communication should be perceived in reality and applied by businesses and corporations has been revealed in the study. The literature scanning method has been made use of in the study; and the books, articles and dissertations that have been released and published so far on corporations, corporate communication and corporate communication in terms of excellence theory have been used in the study. The study is important in that it will contribute to the corporations with a different point of view in public and private sectors, and to the academicians who are willing to conduct research on corporate communication.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber25tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber38tr_TR
dc.identifier.bibliographictagErtekin, İrfan, Halkla İlişkilerde Mükemmellik Kuramı Açısından Kurumsal İletişim(2016), İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisitr_TR
Appears in Collections:İletişim Çalışmaları Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İletişim Çalışmaları Dergisi Sayı 3_p034-047.pdf420.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.