Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5229
Title: A COMPARISON REGARDING THE EDUCATION SYSTEM THROUGH DICKENS AND KINGSLEY AMIS
Authors: Kesenek, Hüseyin
Keywords: Makineleşme
Bilim
Katılık
Önemsememe
Yabancılaşma
Mutluluk
Merak
Kendini-Gerçekleştirme
Fantezi
Hayal Gücü
Mechanization
Science
Strictness
Disregard
Alienation
Happiness
Wonder
Self-Realization
Fancy
Imagination
Issue Date: 2018
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Charles Dickens tarafından yazılan Hard Times romanında, Gradgrind ailesi ve onların acı deneyimleri canlı şekilde anlatılır. Romanın sonuna doğru, okuyucular ‘Mutlu İngiltere’ idealine ulaşmak için akılcı bir eğitimin aslında aile üyelerine yanlış yol gösterdiğini ve hayatlarını hüzne dönüştürdüğünü anlar. Bu çalışmada, ‘eğitim tek başına insanları mutluluğa ulaştıramaz’ önermesini onaylamak için ‘Hard Times’ ile ilgili çeşitli görüşler ve örnekler sunulur. Kingsley Amis tarafından yazılan bir İngiliz Kampüs Romanı olan ‘Lucky Jim’ Hard Times’ta geçen öğretim yaklaşımlarına bir kıyaslama sunabilir. Romanda, akademisyenlerin aralarındaki acımasız rekabetin onların ahlaki yozlaşmalarında etkili olduğu öneriliyor olabilir. Bu akademik camiada, tecrübesiz tarih okutmanı Jim Dixon, İkinci Dünya Savaşı Sonrası İngiltere’sinin akademik prensiplerinin aksine, özgür iradeli rahat bir karakter ortaya koyar. Bu tez çalışmasında, o dönemin akademisyenlerinin Dixon’ın kişiliğini yok sayma düşüncesinin aksine, onun ayırdedici karakteri sayesinde yeni iş yerindeki zorlukların üstesinden gelebildiği ve samimiyetinin mutluluk arayışında ona yardım ettiği vurgulanır. Bu tez sonucunda, Jim Dixon gibi neşeli insanların kişiliğini önemsemenin herkesin hayatında direk veya dolaylı olarak bir mutluluğa sebep olabileceği öngörülür ve yapılacak analiz sonucunda; ne tür eğitim yöntemlerinin mutlu bir hayata ulaşmada etkili olabileceği sunulur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5229
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10211408.pdf783.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.