Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5229
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKesenek, Hüseyin-
dc.date.accessioned2019-12-23T06:55:39Z-
dc.date.available2019-12-23T06:55:39Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/5229-
dc.description.abstractCharles Dickens tarafından yazılan Hard Times romanında, Gradgrind ailesi ve onların acı deneyimleri canlı şekilde anlatılır. Romanın sonuna doğru, okuyucular ‘Mutlu İngiltere’ idealine ulaşmak için akılcı bir eğitimin aslında aile üyelerine yanlış yol gösterdiğini ve hayatlarını hüzne dönüştürdüğünü anlar. Bu çalışmada, ‘eğitim tek başına insanları mutluluğa ulaştıramaz’ önermesini onaylamak için ‘Hard Times’ ile ilgili çeşitli görüşler ve örnekler sunulur. Kingsley Amis tarafından yazılan bir İngiliz Kampüs Romanı olan ‘Lucky Jim’ Hard Times’ta geçen öğretim yaklaşımlarına bir kıyaslama sunabilir. Romanda, akademisyenlerin aralarındaki acımasız rekabetin onların ahlaki yozlaşmalarında etkili olduğu öneriliyor olabilir. Bu akademik camiada, tecrübesiz tarih okutmanı Jim Dixon, İkinci Dünya Savaşı Sonrası İngiltere’sinin akademik prensiplerinin aksine, özgür iradeli rahat bir karakter ortaya koyar. Bu tez çalışmasında, o dönemin akademisyenlerinin Dixon’ın kişiliğini yok sayma düşüncesinin aksine, onun ayırdedici karakteri sayesinde yeni iş yerindeki zorlukların üstesinden gelebildiği ve samimiyetinin mutluluk arayışında ona yardım ettiği vurgulanır. Bu tez sonucunda, Jim Dixon gibi neşeli insanların kişiliğini önemsemenin herkesin hayatında direk veya dolaylı olarak bir mutluluğa sebep olabileceği öngörülür ve yapılacak analiz sonucunda; ne tür eğitim yöntemlerinin mutlu bir hayata ulaşmada etkili olabileceği sunulur.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectMakineleşmetr_TR
dc.subjectBilimtr_TR
dc.subjectKatılıktr_TR
dc.subjectÖnemsememetr_TR
dc.subjectYabancılaşmatr_TR
dc.subjectMutluluktr_TR
dc.subjectMeraktr_TR
dc.subjectKendini-Gerçekleştirmetr_TR
dc.subjectFantezitr_TR
dc.subjectHayal Gücütr_TR
dc.subjectMechanizationtr_TR
dc.subjectSciencetr_TR
dc.subjectStrictnesstr_TR
dc.subjectDisregardtr_TR
dc.subjectAlienationtr_TR
dc.subjectHappinesstr_TR
dc.subjectWondertr_TR
dc.subjectSelf-Realizationtr_TR
dc.subjectFancytr_TR
dc.subjectImaginationtr_TR
dc.titleA COMPARISON REGARDING THE EDUCATION SYSTEM THROUGH DICKENS AND KINGSLEY AMIStr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolIn ‘Hard Times’ by Charles Dickens, the Gradgrind family and their sorrowful experiences are narrated. Towards the end of the novel, the readers realize that a rational education system as a guideline to reach the ideal of ‘Merry England’ actually misguides the family members and turns their lives to grief. In this study, various views and examples of ‘Hard Times’ are provided in order to demonstrate the proposal that education solely cannot always bring people to happiness. ‘Lucky Jim’, an English Campus Novel written by Kingsley Amis, can present a comparison to the teaching approaches in ‘Hard Times’. In the novel, the academics’ cruel rivalry can be seen as influential in their moral corruption. In this academic circle, Jim Dixon, an inexperienced history lecturer, presents a free willed, relaxed character as quite contrary to the academic principles of the ‘Post War England’. In this thesis, unlike disregarding of such individuality by the contemporary academics, it is stressed that Dixon can overcome the difficulties in his new working place thanks to his distinguishing characteristics, and his sincerity facilitates him in the quest for happiness. As a result of this thesis; it will be predicted that paying attention to such lively people’s personalities as Dixon has can be resulted in directly or indirectly a happiness in everyone’s life and as an outcome of an analysis; the reader will also be presented what sorts of education method can be effective to have a pleasant life.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber75tr_TR
dc.identifier.bibliographictagKesenek, Hüseyin, A COMPARISON REGARDING THE EDUCATION SYSTEM THROUGH DICKENS AND KINGSLEY AMIS(2018), ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10211408.pdf783.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.