Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/2493
Başlık: Osmanlı Devleti’nde Çalışma Ahlakı ve İktisadi Uygulamalar
Yazarlar: Şengül, Fatma Nur
Anahtar kelimeler: Ahilik Teşkilatı
Tımar Sistemi
Lonca
Çalışma Ahlakı
Ahi-Order
Manorial System
Guild
Work Ethic
Yayın Tarihi: 2017
Yayıncı: İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi
Atıf: 3
Özet: XIX. yüzyılda Avrupa toplumlarında sanayileşmenin ve modernleşmenin etkisiyle kapitalistleşme sürecinin başladığı öne sürülmektedir. Günümüz dünyasında ise kapitalizm hemen hemen bütün toplumlara sirayet etmektedir. Geçmişten günümüze bu toplumlar ele alındığında kuruluş ve gelişme dönemlerinde Osmanlı Devleti’nin kapitalizmden uzak bir görünüm sergilediği fark edilmektedir. Osmanlı Devleti’nde Tımar Sistemi, kapitalizmin unsuru olan özel mülkiyete izin vermezken, Ahilik teşkilatı ve Loncalar çalışma ahlakının şekillenmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Osmanlı Devleti’nin temel yapı taşı olan Tımar Sistemi, ahilik, lonca kurumu ve uygulanan iktisadi politikaların kapitalist sisteme kapı aralamadığı ancak Avrupa’da yaşanan endüstriyel devrimin etkisiyle kapitalizmin bu toplumda da gelişme sergilemeye başladığı görülmektedir. Çalışmamızda, çalışma ahlakının şekillenmesinde rol oynayan ahilik teşkilatı, lonca sistemi, Tımar Sistemi ve iktisadi uygulamalar, nitel analiz tekniği olan tarihsel dokümantasyonlar ve belgeler veri olarak kullanılarak ele alınmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2493
ISSN: 2149-7206
Koleksiyonlarda Görünür:İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Aydın İnsan ve Toplum Dergisi Yıl 3 Sayı 2 Kapak_p016-035.pdf326.62 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.