Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2493
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŞengül, Fatma Nur-
dc.date.accessioned2019-06-29T05:37:35Z-
dc.date.available2019-06-29T05:37:35Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citation3tr_TR
dc.identifier.issn2149-7206-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2493-
dc.description.abstractXIX. yüzyılda Avrupa toplumlarında sanayileşmenin ve modernleşmenin etkisiyle kapitalistleşme sürecinin başladığı öne sürülmektedir. Günümüz dünyasında ise kapitalizm hemen hemen bütün toplumlara sirayet etmektedir. Geçmişten günümüze bu toplumlar ele alındığında kuruluş ve gelişme dönemlerinde Osmanlı Devleti’nin kapitalizmden uzak bir görünüm sergilediği fark edilmektedir. Osmanlı Devleti’nde Tımar Sistemi, kapitalizmin unsuru olan özel mülkiyete izin vermezken, Ahilik teşkilatı ve Loncalar çalışma ahlakının şekillenmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Osmanlı Devleti’nin temel yapı taşı olan Tımar Sistemi, ahilik, lonca kurumu ve uygulanan iktisadi politikaların kapitalist sisteme kapı aralamadığı ancak Avrupa’da yaşanan endüstriyel devrimin etkisiyle kapitalizmin bu toplumda da gelişme sergilemeye başladığı görülmektedir. Çalışmamızda, çalışma ahlakının şekillenmesinde rol oynayan ahilik teşkilatı, lonca sistemi, Tımar Sistemi ve iktisadi uygulamalar, nitel analiz tekniği olan tarihsel dokümantasyonlar ve belgeler veri olarak kullanılarak ele alınmaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisitr_TR
dc.subjectAhilik Teşkilatıtr_TR
dc.subjectTımar Sistemitr_TR
dc.subjectLoncatr_TR
dc.subjectÇalışma Ahlakıtr_TR
dc.subjectAhi-Ordertr_TR
dc.subjectManorial Systemtr_TR
dc.subjectGuildtr_TR
dc.subjectWork Ethictr_TR
dc.titleOsmanlı Devleti’nde Çalışma Ahlakı ve İktisadi Uygulamalartr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.description.abstractolIt is argued that in the 19. Century, the process of capitalization has begun in European societies with the effects of industrialization and modernization. And in today’s world, capitalism is apparent in nearly all societies. When these societies are reviewed, it is observable that the Ottoman Empire is remote to capitalism in the foundation and development periods. While the Ottoman Manorial System(Tımar) disallows private property, the Ahi- Order and the Guilds play a significant role in the development of work ethic. It is prominent that the Manorial System, the Ahi-Order, the Guilds and the economic applications are devoid of capitalistic influences but the effects of the industrial revolution in Europe caused capitalism to develop in the society. In our research, historical documents and records of the Ahi-Order, the Guild System, the Manorial System and the economic applications are reviewed in qualitive data analysis.tr_TR
dc.publisher.issue2tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber9tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber28tr_TR
dc.identifier.bibliographictagŞengül, Fatma Nur, Osmanlı Devleti’nde Çalışma Ahlakı ve İktisadi Uygulamalar(2017), İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisitr_TR
Appears in Collections:İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın İnsan ve Toplum Dergisi Yıl 3 Sayı 2 Kapak_p016-035.pdf326.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.