Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2476
Title: Dil Öğrenimi ve Edinimi Üzerine Bir Tartışma
Authors: Uçak, Salih
Keywords: Türkçe
Dil öğrenme
Yabancı dil
Dil öğretim yöntemleri
İkinci dil
Turkish
Language acquisition and learning
Foreign language
Second language
Issue Date: 2016
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TOMER Dil Dergisi
Citation: 1
Abstract: Günümüzde ikinci dil, küresel dünyanın ihtiyaç duyduğu en temel gereksinimlerden biridir. Bu ihtiyaç, yüzyıllardan beri uygulanan yabancı dil öğretim/edinim yöntemlerinin yeniden tartışılmasını sağladı. Dil öğretiminde/ ediniminde çeviri yöntemden, seçmeci yönteme kadar uzanan geniş yelpazede öğreticilerin uygulayabileceği pek çok yöntem mevcuttur. Dil edinme yetisi, doğuştan her insanda var olan gizil bir güçtür. İnsanın anadili ile sonradan konuşmak istediği ikinci dil arasında, edinim bağlamında ciddi sorunlar vardır. Tartışmalar, genel olarak bu noktada odaklanmaktadır. Anadil edinimi bu kadar kolay iken ikinci dil edinimi neden bu kadar zor? Chomsky, yabancı dil öğrenen bireylerin “evrensel dil ilkeleri”ne göre asgari düzeyde hedef dilde cümle üretme düzenini kavraması gerektiğine inanır. Ona göre, dilde iki yapı vardır; yüzey yapı ve derin yapı. Anlamlı bir öğrenmenin gerçekleşmesi için “anadil edinimi”ne yakın bir öğrenmenin gerçekleşmesi gerekir. Chomsky, evrensel dilbilgisinde sağlaması gereken prensipler ve parametrelerin olduğunu savunur. Dilin içine doğan çocuk, anadili bu evrensel ilkelere göre öğrenir. Yabancı dil öğreniminde temel ilke, dilin içselleştirilmesi, sistem ve kurallarının edinilmesidir. Dili, bir fizik kanununu öğretir gibi öğretemeyeceğimize göre, doğal dil oluşumuna gidecek yol ve yöntemleri bulmak zorundayız. Bu çalışma, dil öğretimi ve edinimi noktasında var olan yol ve yöntemlerin karşılaştırılması ve tartışılmasıyla Türkçenin yabancı dil olarak nasıl daha “doğru ve kolay” öğretilebileceği hususunda önerileri kapsamaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2476
ISSN: 2458-7818
Appears in Collections:İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER Dil Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın Tömer Sayı 1_p074-089.pdf276.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.