Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2476
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUçak, Salih-
dc.date.accessioned2019-06-27T12:54:20Z-
dc.date.available2019-06-27T12:54:20Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citation1tr_TR
dc.identifier.issn2458-7818-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2476-
dc.description.abstractGünümüzde ikinci dil, küresel dünyanın ihtiyaç duyduğu en temel gereksinimlerden biridir. Bu ihtiyaç, yüzyıllardan beri uygulanan yabancı dil öğretim/edinim yöntemlerinin yeniden tartışılmasını sağladı. Dil öğretiminde/ ediniminde çeviri yöntemden, seçmeci yönteme kadar uzanan geniş yelpazede öğreticilerin uygulayabileceği pek çok yöntem mevcuttur. Dil edinme yetisi, doğuştan her insanda var olan gizil bir güçtür. İnsanın anadili ile sonradan konuşmak istediği ikinci dil arasında, edinim bağlamında ciddi sorunlar vardır. Tartışmalar, genel olarak bu noktada odaklanmaktadır. Anadil edinimi bu kadar kolay iken ikinci dil edinimi neden bu kadar zor? Chomsky, yabancı dil öğrenen bireylerin “evrensel dil ilkeleri”ne göre asgari düzeyde hedef dilde cümle üretme düzenini kavraması gerektiğine inanır. Ona göre, dilde iki yapı vardır; yüzey yapı ve derin yapı. Anlamlı bir öğrenmenin gerçekleşmesi için “anadil edinimi”ne yakın bir öğrenmenin gerçekleşmesi gerekir. Chomsky, evrensel dilbilgisinde sağlaması gereken prensipler ve parametrelerin olduğunu savunur. Dilin içine doğan çocuk, anadili bu evrensel ilkelere göre öğrenir. Yabancı dil öğreniminde temel ilke, dilin içselleştirilmesi, sistem ve kurallarının edinilmesidir. Dili, bir fizik kanununu öğretir gibi öğretemeyeceğimize göre, doğal dil oluşumuna gidecek yol ve yöntemleri bulmak zorundayız. Bu çalışma, dil öğretimi ve edinimi noktasında var olan yol ve yöntemlerin karşılaştırılması ve tartışılmasıyla Türkçenin yabancı dil olarak nasıl daha “doğru ve kolay” öğretilebileceği hususunda önerileri kapsamaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TOMER Dil Dergisitr_TR
dc.subjectTürkçetr_TR
dc.subjectDil öğrenmetr_TR
dc.subjectYabancı diltr_TR
dc.subjectDil öğretim yöntemleritr_TR
dc.subjectİkinci diltr_TR
dc.subjectTurkishtr_TR
dc.subjectLanguage acquisition and learningtr_TR
dc.subjectForeign languagetr_TR
dc.subjectSecond languagetr_TR
dc.titleDil Öğrenimi ve Edinimi Üzerine Bir Tartışmatr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.description.abstractolToday, a second language is one of the most fundamental requirements which the global world needs. It is this need which rekindled the debate about the foreign language teaching/acquisition methods that had applied for centuries. In language teaching/acquisition there is a wide range of methods from grammar-translation method to eclectic method that can be applied by teachers. Language acquisition ability is a potential inherent in every human being which remains dormant as a latent power. In the context of langauge acquisition there are serious problems regarding acquisition of a second language compared to acquisition of one’s own mother tongue. Discussions generally focus on this point. Why is it so difficult to acquire a second language while acquisition of mother tongue is so easy? Chomsky believes that individuals learning a foreign language must be able to grasp sentence production scheme in the target language at the very least at a minimum level in accordance with the “universal language principles”. According to him, there are two structures in a language; surface structure and deep structure. In order for learning to be meaningful, learning needs to get close to that of “mother tongue acquisition”. Chomsky argues that there must have been principles and parameters that a universal grammar could provide. A child born into a language learns his/her mother tongue according to these universal principles. The basic principle in foreign language learning is the internalisation of the language via the acquisition of systems and rules. Since we cannot teach a language as we would teach laws of physics we have to find and devise ways and methods leading to natural absorbance of language. This study contains some suggestions about how Turkish as a foreign language can be taught “more accurately and in an easier way” through comparison and discussion of existing language teaching and acquisition methods.tr_TR
dc.publisher.issue1tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber65tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber80tr_TR
dc.identifier.bibliographictagUçak, Salih, Dil Öğrenimi ve Edinimi Üzerine Bir Tartışma (2016), İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TOMER Dil Dergisitr_TR
Appears in Collections:İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER Dil Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın Tömer Sayı 1_p074-089.pdf276.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.