Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2258
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIslam Rasel, Mohammad Khairul-
dc.date.accessioned2019-05-28T07:03:15Z-
dc.date.available2019-05-28T07:03:15Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2258-
dc.description.abstractBu proje, motivasyon dilinin Bangladeş’teki organizasyonlarda çalışan iş gücünün üzerindeki etkisini ve yarattığı memnuniyeti araştırmayı hedeflemektedir. Motivasyon dili, bütün organizasyonlarda, karmaşık organizasyonel görev ve sorumlulukların tamamlanmasını sağlamak için çalışanlara destek veren önemli bir araçtır. Bu araştırma, Bangladeş’de bulunan Dutch-Bangla Bank, NGO (BRAC) ve RFL Plastic Product Company şirketlerinde çalışan 30 çalışan üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakat testlerinin sonuçları, hem performans ve memnuniyetin yukarı yönlü hareketine yol açan itici unsurları, hem de hedef çalışan kitlesindeki memnuniyeti ve performansı düşüren unsurları göstermektedir. Ayrıca bu çalışma, yönetici ve mahiyetindekiler arasındaki iletişim kopukluğunu (ki bunlar yöneticinin davranışlarını ve bu davranışların çalışanların üreteceği çıktılar üzerinde etkileri bulunmaktadır) ortaya çıkartmaktadır. Analizlerler göstermektedir ki, eğer bir çalışan memnun ve mutlu ise motivasyon seviyesi yüksektir. Ama eğer bunun tersi bir durum söz konusu ise, verim ve motivasyon hatırı sayılır bir şekilde düşmektedir. Bu sonuçların içeriği, yönetici ve iş sahiplerinin çalışanları ile kendileri arasındaki kopukluğu ortaya çıkartacak, ayrıca çalışanları motive ve memnun tutacak, beklenen performansa ulaşmalarını sağlayacak.bazı motivasyon dili tekniklerini uygulamalarına yardımcı olacaktır.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectMotivasyon dilitr_TR
dc.subjectPerformanstr_TR
dc.subjectMemnuniyettr_TR
dc.subjectLanguage of motivationtr_TR
dc.subjectPerformancetr_TR
dc.subjectSatisfactiontr_TR
dc.subjectPerceptiontr_TR
dc.titleEXPLORING THE LEADER’S LANGUAGE OF MOTIVATION ON SUBORDINATE PERFORMANCE AND JOB SATISFACTION IN BANGLADESHtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThe present study aimed to exploring the language of motivation on the performance and satisfaction of workforce and employees of organizations in Bangladesh. Language of motivation in every organization is considered as a tool that leads the employee towards accomplishing specific organizational objectives and goals. This research was conducted on 30 employees of the Dutch-Bangla Bank, NGO (BRAC) and RFL Plastic Product Company in Bangladesh. The results of semi structured in-depth interview revealed that the language of leadership or leadership style lead the performance and satisfaction in ascendant direction and what are factors, decreased the performance and dissatisfied the targeted employees. Also the study found the relational gap between the manager and the subordinates, which drives the behavior of the manager and makes an effect on the employee’s outcomes. The analysis proved that if the employee is pleased and satisfied at his work, his motivational level is high. However, if not, the level of motivation and productivity will decrease noticeably. These findings can have implications for managers and business owners to find out the gap between them and their employees and some action plans to fix the techniques for applying language of motivation that will keep the employees motivated and satisfied to perform as expected.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber90tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481931.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.