Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2258
Title: EXPLORING THE LEADER’S LANGUAGE OF MOTIVATION ON SUBORDINATE PERFORMANCE AND JOB SATISFACTION IN BANGLADESH
Authors: Islam Rasel, Mohammad Khairul
Keywords: Motivasyon dili
Performans
Memnuniyet
Language of motivation
Performance
Satisfaction
Perception
Issue Date: 2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu proje, motivasyon dilinin Bangladeş’teki organizasyonlarda çalışan iş gücünün üzerindeki etkisini ve yarattığı memnuniyeti araştırmayı hedeflemektedir. Motivasyon dili, bütün organizasyonlarda, karmaşık organizasyonel görev ve sorumlulukların tamamlanmasını sağlamak için çalışanlara destek veren önemli bir araçtır. Bu araştırma, Bangladeş’de bulunan Dutch-Bangla Bank, NGO (BRAC) ve RFL Plastic Product Company şirketlerinde çalışan 30 çalışan üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakat testlerinin sonuçları, hem performans ve memnuniyetin yukarı yönlü hareketine yol açan itici unsurları, hem de hedef çalışan kitlesindeki memnuniyeti ve performansı düşüren unsurları göstermektedir. Ayrıca bu çalışma, yönetici ve mahiyetindekiler arasındaki iletişim kopukluğunu (ki bunlar yöneticinin davranışlarını ve bu davranışların çalışanların üreteceği çıktılar üzerinde etkileri bulunmaktadır) ortaya çıkartmaktadır. Analizlerler göstermektedir ki, eğer bir çalışan memnun ve mutlu ise motivasyon seviyesi yüksektir. Ama eğer bunun tersi bir durum söz konusu ise, verim ve motivasyon hatırı sayılır bir şekilde düşmektedir. Bu sonuçların içeriği, yönetici ve iş sahiplerinin çalışanları ile kendileri arasındaki kopukluğu ortaya çıkartacak, ayrıca çalışanları motive ve memnun tutacak, beklenen performansa ulaşmalarını sağlayacak.bazı motivasyon dili tekniklerini uygulamalarına yardımcı olacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2258
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481931.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.