Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/2258
Başlık: EXPLORING THE LEADER’S LANGUAGE OF MOTIVATION ON SUBORDINATE PERFORMANCE AND JOB SATISFACTION IN BANGLADESH
Yazarlar: Islam Rasel, Mohammad Khairul
Anahtar kelimeler: Motivasyon dili
Performans
Memnuniyet
Language of motivation
Performance
Satisfaction
Perception
Yayın Tarihi: 2017
Yayıncı: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Özet: Bu proje, motivasyon dilinin Bangladeş’teki organizasyonlarda çalışan iş gücünün üzerindeki etkisini ve yarattığı memnuniyeti araştırmayı hedeflemektedir. Motivasyon dili, bütün organizasyonlarda, karmaşık organizasyonel görev ve sorumlulukların tamamlanmasını sağlamak için çalışanlara destek veren önemli bir araçtır. Bu araştırma, Bangladeş’de bulunan Dutch-Bangla Bank, NGO (BRAC) ve RFL Plastic Product Company şirketlerinde çalışan 30 çalışan üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakat testlerinin sonuçları, hem performans ve memnuniyetin yukarı yönlü hareketine yol açan itici unsurları, hem de hedef çalışan kitlesindeki memnuniyeti ve performansı düşüren unsurları göstermektedir. Ayrıca bu çalışma, yönetici ve mahiyetindekiler arasındaki iletişim kopukluğunu (ki bunlar yöneticinin davranışlarını ve bu davranışların çalışanların üreteceği çıktılar üzerinde etkileri bulunmaktadır) ortaya çıkartmaktadır. Analizlerler göstermektedir ki, eğer bir çalışan memnun ve mutlu ise motivasyon seviyesi yüksektir. Ama eğer bunun tersi bir durum söz konusu ise, verim ve motivasyon hatırı sayılır bir şekilde düşmektedir. Bu sonuçların içeriği, yönetici ve iş sahiplerinin çalışanları ile kendileri arasındaki kopukluğu ortaya çıkartacak, ayrıca çalışanları motive ve memnun tutacak, beklenen performansa ulaşmalarını sağlayacak.bazı motivasyon dili tekniklerini uygulamalarına yardımcı olacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2258
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
481931.pdf2.51 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.