Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2154
Title: BİLİNİRLİĞİ YÜKSEK YABANCI DENETİM FİRMALARININ KURUMSALLAŞMA VE TOPLUMSAL İTİBAR DÜZEYİNİN TÜRK DENETİM FİRMALARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Authors: Altan, Fatih Mehmet
Keywords: İtibar
Kalite
Denetim kalitesi
Reputation
Quality
Audit quality
Issue Date: 2017
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Son finansal krizler gösterdi ki yeni yatırımcıları çekmek ve mevcut olanları korumak için şirketin finansal gücü yeterli değildir. Bu noktada denetim şirketinin markası menfaat sahipleri için kriter olmuştur. Denetim firmasının markası bir günde oluşmadığı gibi belirli seviyede deneyim ve bilgi gerekmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde muhasebenin gelişimi ve ekonomi ile etkileşiminden bahsedilmiştir. İkinci bölüm de bağımsız denetimin kalitesinin gereksinimi, önemi, bağımsız denetim ile ilgili oluşturulan standartlar, hükümet tarafından ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan düzenlemeler ve akademik çalışmalara yer verilmiş, kurumsal yönetimin Türkiye’deki gelişiminden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümünde itibarın tanımından bahsedilmiş, 4 büyük denetim firmasının kalite itibarı üzerine literatür çalışmaları incelenip, Türkiye’deki 2015 geliri baz alınarak oluşturulan ilk 10 denetim firmasının kalite kontrol sistemleri belirtilmiştir. Denetim firmalarının Global şeffaflık raporları ve Türkiye’de ki çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmaya dayalı tavsiyeler belirtilmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11547/2154
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
454518.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.