Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/1821
Başlık: TÜRKİYE’DE ŞEHİRLEŞMEYE BAĞLI OLARAK GELİŞEN KÜLTÜREL PRATİKLER
Yazarlar: Yaman, Öznur
Anahtar kelimeler: Türkiye
Kültür
Şehir
Arabesk
Tüketim
Turkey
Culture
Urban
Arabesque
Consumption
Yayın Tarihi: 2013
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: Sosyal bilimlerde çok tartışmalı bir kavram olan kültür, toplumların tarih boyunca biriktirdikleri bilim, dil, sanat, felsefe, örf ve adetlerin bütünü olarak ifade edilebilir. Geçmişten günümüze kadar oluşan değer kalıpları kültürün temelini oluşturur. Kültür toplumun bir parçası olan insanı ve insan gruplarını topluma bağlayan davranış ve düşünüş biçimidir. Günümüzde şehirler, şehirleşmeye sebep olan itici ve çekici birçok faktörün etkisi ve ekonomik gelişmelerle birlikte insanlara farklı yaşam tarzları sunmaktadır. Bu yaşam tarzları birçok kültürel pratiğin gelişmesine sebep olmuştur. Türkiye’de şehirleşmeye bağlı olarak gelişen kültürel pratikler bu araştırmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Araştırmada şehir ile ilgili temel kavramlar, dünyada ve Türkiye’de şehirleşmenin gelişimi incelenmiştir. Araştırmamızın son bölümünde köyden şehre göç edenlerin, şehir kültürü içinde şehirleşmeye çalışma çabaları araştırılmıştır. Bazen şehre tepkiyi, bazen köye özlemi dile getiren bir alt kültür olarak ortaya çıkan arabesk kültür incelenmiştir. Arabesk kültürün Türkiye’de şehir yaşamına yansımalarına yer verilmiştir. Türkiye’de özellikle 80’li yıllardan sonra değişen ekonomik sistemin etkisiyle ortaya çıkan tüketim kültürü ile birlikte gelişen pratikler ve bu pratiklerinin Türkiye’de şehir yaşamına yansımaları araştırılmıştır. Değişen yaşam tarzları, mekânları, kitle iletişim araçları, reklamcılık iletişim, ev hanesinin tüketici olması, yemek kültürü gibi gelişen pratikler incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1821
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
349144.pdfTez dosyası845.91 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.