Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1821
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYaman, Öznur-
dc.date.accessioned2019-05-10T09:38:44Z-
dc.date.available2019-05-10T09:38:44Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1821-
dc.description.abstractSosyal bilimlerde çok tartışmalı bir kavram olan kültür, toplumların tarih boyunca biriktirdikleri bilim, dil, sanat, felsefe, örf ve adetlerin bütünü olarak ifade edilebilir. Geçmişten günümüze kadar oluşan değer kalıpları kültürün temelini oluşturur. Kültür toplumun bir parçası olan insanı ve insan gruplarını topluma bağlayan davranış ve düşünüş biçimidir. Günümüzde şehirler, şehirleşmeye sebep olan itici ve çekici birçok faktörün etkisi ve ekonomik gelişmelerle birlikte insanlara farklı yaşam tarzları sunmaktadır. Bu yaşam tarzları birçok kültürel pratiğin gelişmesine sebep olmuştur. Türkiye’de şehirleşmeye bağlı olarak gelişen kültürel pratikler bu araştırmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Araştırmada şehir ile ilgili temel kavramlar, dünyada ve Türkiye’de şehirleşmenin gelişimi incelenmiştir. Araştırmamızın son bölümünde köyden şehre göç edenlerin, şehir kültürü içinde şehirleşmeye çalışma çabaları araştırılmıştır. Bazen şehre tepkiyi, bazen köye özlemi dile getiren bir alt kültür olarak ortaya çıkan arabesk kültür incelenmiştir. Arabesk kültürün Türkiye’de şehir yaşamına yansımalarına yer verilmiştir. Türkiye’de özellikle 80’li yıllardan sonra değişen ekonomik sistemin etkisiyle ortaya çıkan tüketim kültürü ile birlikte gelişen pratikler ve bu pratiklerinin Türkiye’de şehir yaşamına yansımaları araştırılmıştır. Değişen yaşam tarzları, mekânları, kitle iletişim araçları, reklamcılık iletişim, ev hanesinin tüketici olması, yemek kültürü gibi gelişen pratikler incelenmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectKültürtr_TR
dc.subjectŞehirtr_TR
dc.subjectArabesktr_TR
dc.subjectTüketimtr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.subjectCulturetr_TR
dc.subjectUrbantr_TR
dc.subjectArabesquetr_TR
dc.subjectConsumptiontr_TR
dc.titleTÜRKİYE’DE ŞEHİRLEŞMEYE BAĞLI OLARAK GELİŞEN KÜLTÜREL PRATİKLERtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolCulture, which is controversial concept in social science, can be defined as the whole of science, language, art, philosophy, customs that are built up by the communities throughout history. The extant value rules constitute the basis of culture. Culture is the course of behavior and thought that connecting the human and human groups, who are a part of society, to the society. Nowadays, the cities provide different life styles to people thought the effects of many unattractive and attractive factors causing urbanization. Such living styles have caused the development of many cutural practies. The cultural practices developed in Turkey due to the urbanization comprise the basic subject this research. In this research, the basic concepts related and the urbanization development in the world and in Turkey has been rewiewed. Under the last section of our research, the endeavors of those, who migrated from country to town, for urbanization in the urban culture have been reviewed. The arabesque culture, which occurred as a subculture reflecting sometimes the reaction to urban and sometimes the longing to country, has been reviewed. It includes the incidences of the arabesque culture to the urban life in Turkey. The practices, which are developed throught the consumption culture arisen with the effect of the economic system changed especially after the 80’s in Turkey, and the reflections of the practices to the urban life in Turkey have been researched. The developed practices, such as the changed life styles, places, mass media, adversiting, communication, being consumer, food culture, have reviewed.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber100tr_TR
dc.identifier.bibliographictagİsim ve Soyadı : Öznur YAMAN Anabilim Dalı : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı : Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tez Danışmanı : Prof. Dr. Uğur TEKİN Tez türü ve Tarihi : Yüksek Lisans, Eylül, 2013tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
349144.pdfTez dosyası845.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.