Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/1560
Başlık: THE IMPACT OF WAREHOUSE RELOCATION ON THE SUPPLY CHAIN DEPARTMENT
Yazarlar: Yaylalı, Nagehan
Anahtar kelimeler: Warehouse
Supply chain
Relocation impact
Relocation process
Logistics
Depo
Tedarik zinciri
Taşıma etkileri
Taşıma prosedürleri
Yayın Tarihi: Haz-2018
Yayıncı: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Özet: Geçtiğimiz yıllarda firmalar için, tedarik zinciri çatısı altında ürünlerin depo alanları daha da önemli bir rol almaya başladı. Bunun nedeni 2005 yılı itibari ile Türkiyedeki ihracat ve ithalat faaliyetlerinde ciddi bir artış olmasıdır. Türkiyenin ulaşım ve lojistik büyüme oranı yıllık ortalama 20% ve dünyada bu alanda en çok büyüyen ülkelerden biridir. Ithalat ve ihracat faaliyetlerinin artması ve lojistik alanda Türkiyenin büyümesi dolayısıyla global firmaların dikkatini depo alanları daha da çok çekmiştir. Firmalar ürünlerin daha kaliteli bir ortamda depolanması için kullanılan alanların kalite standartlarını yükseltmiştir. Tedarik zinciri çatısı altında faaliyet gösteren depo alanlarının tedarik zincirine ne kadar etki ettiği hakkında fazla bilgi mevcut değildir. Bundan dolayı depo taşımanın tedarik zincirine olan etkileri tez çalışmasında araştırılmıştır. Yapılan araştırmanın hedefi depo, depo yönetimi, depo taşıma nedenleri ve süreci ve son olarak firmaya olan etkileri hakkında analiz ve bilgi sahibi olabilmekti. Bu hedefi gerçekleştirmek adına aşağıda belirtilen soru düzenlenmiştir: Depo taşımanın tedarik zincirine olan etkileri nelerdir? Literatür taraması ve kalitatif nitel araştırma yöntemleri ile bu teze ait olan araştırma soruları cevaplanmıştır. Kalitatif nitel araştırma esnasında fenomenoloji ve röportaj tekniklerine başvurulmuştur. Nitel araştırmada tekniklerin kullanılma sebebi firma ve ya kişilerin tecrübelerini analiz etmektir. Bundan dolayı geçtiğimiz altı ay içerisinde depo taşıma sürecine dahil olan kişiler ile röportaj yapıldı. Tüm nitel araştırma sonuçlarına bağlı olarak depo taşımanın sadece tedarik zincirini değil tüm firmayı etkilediği sonucuna varılmıştır. Bir firmanın negatif ve pozitif şekilde etkilendiği nitel araştırma sonuçlarında belirtiliyor. Firmanın pozitif olarak etkilendiği konular: beklenti ve hedeflerin karşılanması, yeni deponun istenilen şekilde design edilebilmesi, çalışanların kendilerine olan güvenin çoğalması, şirket politikasının ve prosedürlerin değişebilmesi, finansal anlamda olumlu etkilenmesidir. Olumsuz yönde firmanın etkilendiği konular şunlardır: belirli bir süre deponun kapanması, depo taşımanın fazla zaman alması, iletişim ve finansal dır. Nitel araştırmaya dayanarak bu konu hakkında aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır: maksimum bir şekilde çalışılabilmesi için tedarik zinciri ve depo çalışanlarının uyumlu olması gerekiyor, depo taşıma öncesi ve sonrası arasında çalışanlar arasında farklılık görülüyor. Literatüre sonuçlarına bağlı depo taşıma nedenlerinin birbirinden çok farklı olabileceği anlaşılıyor. Bir depo taşımanın firmalara sağladığı en büyük avantaj beklentilerin karşılanmasıdır, en büyük dezavantaj ise taşınma öncesi, esnasında ve sonrasında sarf edilen efor ve enerjidir. Yapılan nitel araştırma ve sonuçlarına bağlı olarak aşağıda tavsiyeler belirtilmiştir: • Detaylı bir şekilde her adım için bir depo taşıma planı hazırlanmalıdır aksi taktirde hatalar oluşacaktır ne kadar çok hazırlık minimum hata, • Nelerin yanlış gidebileceğini öğrenmek için risk senaryoları hazırlanmalıdır, • Depo taşımayı gerçekleştirecek olan tüm çalışanların motive edilmesi gerekiyor, ne kadar motive olursa okadar problemsiz bir taşınma gerçekleşecektir, • Depo taşıma değişiklikler için bir fırsattır bundan dolayı şirket politikası, sistem değişmesi gibi istekler varsa muhakkak bu aşamada değiştirilmelidir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1560
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
THE IMPACT OF WAREHOUSE RELOCATION ON THE SUPPLY CHAIN DEPARTMENT .pdfYüksek Lisans Tez Dosyası2.33 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.