Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1560
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYaylalı, Nagehan-
dc.date.accessioned2019-04-28T07:09:51Z-
dc.date.available2019-04-28T07:09:51Z-
dc.date.issued2018-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1560-
dc.description.abstractGeçtiğimiz yıllarda firmalar için, tedarik zinciri çatısı altında ürünlerin depo alanları daha da önemli bir rol almaya başladı. Bunun nedeni 2005 yılı itibari ile Türkiyedeki ihracat ve ithalat faaliyetlerinde ciddi bir artış olmasıdır. Türkiyenin ulaşım ve lojistik büyüme oranı yıllık ortalama 20% ve dünyada bu alanda en çok büyüyen ülkelerden biridir. Ithalat ve ihracat faaliyetlerinin artması ve lojistik alanda Türkiyenin büyümesi dolayısıyla global firmaların dikkatini depo alanları daha da çok çekmiştir. Firmalar ürünlerin daha kaliteli bir ortamda depolanması için kullanılan alanların kalite standartlarını yükseltmiştir. Tedarik zinciri çatısı altında faaliyet gösteren depo alanlarının tedarik zincirine ne kadar etki ettiği hakkında fazla bilgi mevcut değildir. Bundan dolayı depo taşımanın tedarik zincirine olan etkileri tez çalışmasında araştırılmıştır. Yapılan araştırmanın hedefi depo, depo yönetimi, depo taşıma nedenleri ve süreci ve son olarak firmaya olan etkileri hakkında analiz ve bilgi sahibi olabilmekti. Bu hedefi gerçekleştirmek adına aşağıda belirtilen soru düzenlenmiştir: Depo taşımanın tedarik zincirine olan etkileri nelerdir? Literatür taraması ve kalitatif nitel araştırma yöntemleri ile bu teze ait olan araştırma soruları cevaplanmıştır. Kalitatif nitel araştırma esnasında fenomenoloji ve röportaj tekniklerine başvurulmuştur. Nitel araştırmada tekniklerin kullanılma sebebi firma ve ya kişilerin tecrübelerini analiz etmektir. Bundan dolayı geçtiğimiz altı ay içerisinde depo taşıma sürecine dahil olan kişiler ile röportaj yapıldı. Tüm nitel araştırma sonuçlarına bağlı olarak depo taşımanın sadece tedarik zincirini değil tüm firmayı etkilediği sonucuna varılmıştır. Bir firmanın negatif ve pozitif şekilde etkilendiği nitel araştırma sonuçlarında belirtiliyor. Firmanın pozitif olarak etkilendiği konular: beklenti ve hedeflerin karşılanması, yeni deponun istenilen şekilde design edilebilmesi, çalışanların kendilerine olan güvenin çoğalması, şirket politikasının ve prosedürlerin değişebilmesi, finansal anlamda olumlu etkilenmesidir. Olumsuz yönde firmanın etkilendiği konular şunlardır: belirli bir süre deponun kapanması, depo taşımanın fazla zaman alması, iletişim ve finansal dır. Nitel araştırmaya dayanarak bu konu hakkında aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır: maksimum bir şekilde çalışılabilmesi için tedarik zinciri ve depo çalışanlarının uyumlu olması gerekiyor, depo taşıma öncesi ve sonrası arasında çalışanlar arasında farklılık görülüyor. Literatüre sonuçlarına bağlı depo taşıma nedenlerinin birbirinden çok farklı olabileceği anlaşılıyor. Bir depo taşımanın firmalara sağladığı en büyük avantaj beklentilerin karşılanmasıdır, en büyük dezavantaj ise taşınma öncesi, esnasında ve sonrasında sarf edilen efor ve enerjidir. Yapılan nitel araştırma ve sonuçlarına bağlı olarak aşağıda tavsiyeler belirtilmiştir: • Detaylı bir şekilde her adım için bir depo taşıma planı hazırlanmalıdır aksi taktirde hatalar oluşacaktır ne kadar çok hazırlık minimum hata, • Nelerin yanlış gidebileceğini öğrenmek için risk senaryoları hazırlanmalıdır, • Depo taşımayı gerçekleştirecek olan tüm çalışanların motive edilmesi gerekiyor, ne kadar motive olursa okadar problemsiz bir taşınma gerçekleşecektir, • Depo taşıma değişiklikler için bir fırsattır bundan dolayı şirket politikası, sistem değişmesi gibi istekler varsa muhakkak bu aşamada değiştirilmelidir.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectWarehousetr_TR
dc.subjectSupply chaintr_TR
dc.subjectRelocation impacttr_TR
dc.subjectRelocation processtr_TR
dc.subjectLogisticstr_TR
dc.subjectDepotr_TR
dc.subjectTedarik zinciritr_TR
dc.subjectTaşıma etkileritr_TR
dc.subjectTaşıma prosedürleritr_TR
dc.titleTHE IMPACT OF WAREHOUSE RELOCATION ON THE SUPPLY CHAIN DEPARTMENTtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThe increase of imports and exports started in 2005 with a small decrease in 2009 and 2015. Since 2017, Turkey’s foreign trade has risen again. Changes in the foreign trade environment have led to significant attention being focused on the logistics activities of global companies. Turkey’s transportation and logistics sector is one of the fastest growing since 2002, with an average of 20% annual growth. Global operating companies have seen positive impacts over the last few years from foreign trade growth. In order to meet these positive impacts of growing trade, is it important that companies criticise and analyse all logistics activities and their warehouses. Businesses have also been investing in order to increase their warehousing quality. Since the supply chain is often called the beating heart of a company, this study attempts to find all effects of a warehouse relocation. The aim of this study is to analyse and gain specific information about warehouse management, relocation decisions, relocation processes, and all the related impacts on a company. In order to cover all these aims, the following research question was formulated: What are the impacts of relocating a warehouse for the supply chain department? This research question is answered with the help of a literature review and qualitative research. In depth interviews with the method of phenomenology were used to understand experiences of a focus group, with samples that contributed recently to a warehouse relocation. Based on research results, it can be concluded that relocation affects not only the supply chain department but the whole company. There are positive and negative impacts of relocating a warehouse. The positive impacts of relocation are fulfilling company expectations, redesigning the warehouse, an increase in employee confidence, improved policies and procedures, and financial benefits. The negative effects of relocation are the shutdown, time costs, communication, and financial impacts. This study also concludes that cohesion between warehouse and supply chain is needed to maximize the relocation process and that communication before and after relocation is not the same, as more meetings are necessary beforehand. Further, it can be concluded that common reasons for moving include growth and an increase in capacity or the end of a contract, and that a relocation process should proceed in phases. Finally, the most important disadvantage of relocation is extra effort and workforce, and the most important benefit is that relocation could lead to the realization of all expectations of the warehouse from a company. Based on this study, the following recommendations are given: (1) prepare a detailed plan that covers each step in the whole process; (2) do research for risk scenarios, in order to understand what could go wrong during the moving process; (3) motivate all employees who are going to realize the relocation, because their support makes the relocation process smoother; and (4) realize all the desired changes with the relocation, which could range from system changes to storage criteria.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber114tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THE IMPACT OF WAREHOUSE RELOCATION ON THE SUPPLY CHAIN DEPARTMENT .pdfYüksek Lisans Tez Dosyası2.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.