Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5174
Title: ÖZEL VE RESMİ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Authors: Bulu, Bijar
Keywords: Özel eğitim kurumları
Özel eğitim öğretmenleri
İş doyumu
Special education institutions
Special education teachers
Job satisfaction
Issue Date: 2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Yapılan çalışmada özel ve resmi özel eğitim kurumlarda çalışan öğretmenlerin iş doyum düzeyleri karşılaştırılmış ve çözüm önerileri getirilmiştir. Çalışma 2013–2014 eğitim öğretim yılında İstanbul Bakırköy’de faaliyet gösteren 10 özel ve 6 resmi özel eğitim kurumunda çalışan 126 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin 65 özel, 61 ise resmi özel eğitim kurumlarında çalışmaktadır. Araştırma nicel ve nitel yöntemler bir arada kullanılarak karma yöntemle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel bölümünde özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin iş doyum düzeyi Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın nitel bölümünde ise resmi kurumda çalışan bir kadın ve bir erkek iki öğretmen, özel kurumda çalışan bir kadın ve bir erkek olmak üzere dört öğretmenle görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda özel ve resmi özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin cinsiyet değişkeni, yaş değişkeni, medeni durum değişkeni, eğitim düzeyi değişkeni, branş değişkeni, çalışılan kurum tipi değişkeni, meslekteki hizmet süreleri değişkeni ve hizmet içi eğitimlere katılım gibi değişkenlere göre değerlendirildiğinde farklılık göstermediği; ancak özel kurum çalışanı öğretmenlerin işleri karşılığı aldıkları ücrete dair memnuniyet düzeylerinin resmi kurum çalışanlarına göre yüksek olduğu gözlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5174
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10020388.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.