DSpace Repository

Dil Öğrenimi ve Edinimi Üzerine Bir Tartışma

Show simple item record

dc.contributor.author Uçak, Salih
dc.date.accessioned 2019-06-27T12:54:20Z
dc.date.available 2019-06-27T12:54:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation 1 tr_TR
dc.identifier.issn 2458-7818
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2476
dc.description.abstract Günümüzde ikinci dil, küresel dünyanın ihtiyaç duyduğu en temel gereksinimlerden biridir. Bu ihtiyaç, yüzyıllardan beri uygulanan yabancı dil öğretim/edinim yöntemlerinin yeniden tartışılmasını sağladı. Dil öğretiminde/ ediniminde çeviri yöntemden, seçmeci yönteme kadar uzanan geniş yelpazede öğreticilerin uygulayabileceği pek çok yöntem mevcuttur. Dil edinme yetisi, doğuştan her insanda var olan gizil bir güçtür. İnsanın anadili ile sonradan konuşmak istediği ikinci dil arasında, edinim bağlamında ciddi sorunlar vardır. Tartışmalar, genel olarak bu noktada odaklanmaktadır. Anadil edinimi bu kadar kolay iken ikinci dil edinimi neden bu kadar zor? Chomsky, yabancı dil öğrenen bireylerin “evrensel dil ilkeleri”ne göre asgari düzeyde hedef dilde cümle üretme düzenini kavraması gerektiğine inanır. Ona göre, dilde iki yapı vardır; yüzey yapı ve derin yapı. Anlamlı bir öğrenmenin gerçekleşmesi için “anadil edinimi”ne yakın bir öğrenmenin gerçekleşmesi gerekir. Chomsky, evrensel dilbilgisinde sağlaması gereken prensipler ve parametrelerin olduğunu savunur. Dilin içine doğan çocuk, anadili bu evrensel ilkelere göre öğrenir. Yabancı dil öğreniminde temel ilke, dilin içselleştirilmesi, sistem ve kurallarının edinilmesidir. Dili, bir fizik kanununu öğretir gibi öğretemeyeceğimize göre, doğal dil oluşumuna gidecek yol ve yöntemleri bulmak zorundayız. Bu çalışma, dil öğretimi ve edinimi noktasında var olan yol ve yöntemlerin karşılaştırılması ve tartışılmasıyla Türkçenin yabancı dil olarak nasıl daha “doğru ve kolay” öğretilebileceği hususunda önerileri kapsamaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TOMER Dil Dergisi tr_TR
dc.subject Türkçe tr_TR
dc.subject Dil öğrenme tr_TR
dc.subject Yabancı dil tr_TR
dc.subject Dil öğretim yöntemleri tr_TR
dc.subject İkinci dil tr_TR
dc.subject Turkish tr_TR
dc.subject Language acquisition and learning tr_TR
dc.subject Foreign language tr_TR
dc.subject Second language tr_TR
dc.title Dil Öğrenimi ve Edinimi Üzerine Bir Tartışma tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.description.abstractol Today, a second language is one of the most fundamental requirements which the global world needs. It is this need which rekindled the debate about the foreign language teaching/acquisition methods that had applied for centuries. In language teaching/acquisition there is a wide range of methods from grammar-translation method to eclectic method that can be applied by teachers. Language acquisition ability is a potential inherent in every human being which remains dormant as a latent power. In the context of langauge acquisition there are serious problems regarding acquisition of a second language compared to acquisition of one’s own mother tongue. Discussions generally focus on this point. Why is it so difficult to acquire a second language while acquisition of mother tongue is so easy? Chomsky believes that individuals learning a foreign language must be able to grasp sentence production scheme in the target language at the very least at a minimum level in accordance with the “universal language principles”. According to him, there are two structures in a language; surface structure and deep structure. In order for learning to be meaningful, learning needs to get close to that of “mother tongue acquisition”. Chomsky argues that there must have been principles and parameters that a universal grammar could provide. A child born into a language learns his/her mother tongue according to these universal principles. The basic principle in foreign language learning is the internalisation of the language via the acquisition of systems and rules. Since we cannot teach a language as we would teach laws of physics we have to find and devise ways and methods leading to natural absorbance of language. This study contains some suggestions about how Turkish as a foreign language can be taught “more accurately and in an easier way” through comparison and discussion of existing language teaching and acquisition methods. tr_TR
dc.publisher.issue 1 tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 65 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 80 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Uçak, Salih, Dil Öğrenimi ve Edinimi Üzerine Bir Tartışma (2016), İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TOMER Dil Dergisi tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account