DSpace Repository

Çok Kültürlü Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Kültürel Etkileşim Hakkındaki Görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author BİÇER, Nurşat
dc.date.accessioned 2023-10-09T07:38:20Z
dc.date.available 2023-10-09T07:38:20Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/10856
dc.description.abstract Eğitim kurumlarında göçmen öğrenci sayısı giderek artmasıyla eğitim sürecinde bazı farklılıkları ortaya çıkmaya başlamıştır. Göçmen ve Türk öğrencilerin beraber eğitim gördüğü sınıflarda kültürel etkileşim hususu öne çıkmıştır. Kültürel etkileşim, eğitimin sürecinin birçok boyutunda önemli etkilerde bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2020-2021 eğitim öğretim yılı içinde Kilis’teki ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin öğrenciler arasındaki kültürel etkileşim hakkındaki görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada fenomenoloji deseninden faydalanılmıştır. Çalışma grubunda farklı branşlarda derslere giren 24 öğretmen bulunmaktadır. Veriler görüşme vasıtasıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizinden faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda Kilis’te öğrenim gören göçmen 1 Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD, [email protected]. ORCID: 0000-0003-3680-7052 2 Kilis İl Millî Eğitim Müdürlüğü, [email protected]. ORCID: 0000-0002-8595- 1440 Geliş tarihi: 11.09.2021- Kabul tarihi: 19.09.2021 Kaynak Gösterme: Biçer, N., ve Alptekin, Z. D. (2021). Çok Kültürlü Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Kültürel Etkileşim Hakkındaki Görüşleri. Aydın TÖMER Dil Dergisi, 6(2), 223-250. DOI: 10.17932/IAU.TOMER.2016.019/tomer_v06i2004 224 Çok Kültürlü Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Kültürel Etkileşim Hakkındaki Görüşleri öğrencilerin kültürel etkileşim sürecinde akademik başarılarının etkilendiği, ders kitaplarında zengin kültürel içeriğe yer verilmesine rağmen öğrenci seviyesinin üzerinde olduğu, derslerde yerel kültürün öğrenilmesi için çaba gösterildiği, öğrencilerin kültürel ögelerini birbiriyle paylaştıkları ve göçmen öğrencilerin Türk kültürüne yönelik olumlu bir yaklaşıma sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu çalışmanın göçmen eğitimine ve uyum süreçlerine katkısı olacağı düşünülmektedir tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.title Çok Kültürlü Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Kültürel Etkileşim Hakkındaki Görüşleri tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account