DSpace Repository

UZAKTAN EĞİTİMDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMEN MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author DİNÇ, Burcu
dc.date.accessioned 2023-09-13T12:05:00Z
dc.date.available 2023-09-13T12:05:00Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/10326
dc.description.abstract Eğitim ve öğretim insanlığın varoluşu ile başlamış olup, günümüze kadar birçok yeniliklere uğramıştır. İlk eğitim bireylerden, yani eğitimcilerden alınırken, yazının icadı ile kitaplara, yani yazılı materyallere doğru bir yükseliş göstermiştir. Günümüzde ise eğitimin içerisinde teknoloji yer edinmeye başlamıştır. Bu gelişim eğitimciler ile bilgisayarlar olarak devam etmektedir. Bilgisayarlar aktif kullanılarak, yazılı materyaller artık günümüz teknolojisi ile zenginleşmek zorunda kalmıştır. Şu an akla gelen “Robotlar öğretmenlerin yerini alabilir mi?” sorusuna benzer olarak ortaya çıkan, bu yazılı kaynaklar da eğitimcilerin yerini alabilecek mi sorusunu düşündürmeye başlamıştır. Yaklaşık üç asırdır gerçekleştirilen uzaktan eğitim Türkiye’ ye ise iki asır kadar sonra gündem konusu olmuş ve gerekliliği kısa süre içerisinde anlaşılmıştır. Uzaktan eğitim öğrenen, öğreten ve öğrenme kaynakları arasındaki sınırlılıkları ortadan kaldırmaya çalışan, bunu gerçekleştirebilmek için mevcut teknolojileri pragmatist bir yaklaşımla kullanan disiplinler arası bir alandır (Bozkurt, 2017). Günümüzde yaşadığımız pandemi dönemi ile eğitim öğretimde birçok kavram zorunlu değişiklilere uğramıştır. Bu değişikliklerin en büyük etkeni tüm düzey seviyelerinin uzaktan eğitime zorunlu geçişişidir. Bu araştırmada, uzaktan eğitimde yöneticilerin öğretmenlere sağladığı motivasyon etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmış olup, özel okul ve devlet okulunda çalışan farklı branşlardan 403 öğretmene Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışları Ölçeği ve Öğretmen Motivasyonu ölçeği uygulanmıştır. Her düzey öğretmeninin uzaktan eğitimi gerçekleştirirken ihtiyaç duyduğu motivasyon ve destek farklılık göstermektedir. Bu araştırma, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin nelere iv ihtiyaçları olduğu, okul yöneticisinin rolü ve öğretmeni ile nasıl bir iletişim içinde olması gerektiği gibi birçok sorunun cevabını açıklığa kavuşturmuştur. Uzaktan eğitimin faydaları doğrultusunda; örgün eğitim ve uzaktan eğitim harmanlamış bir öğrenme yöntemi ile devam edecektir. Sonraki dönemler için, uzaktan eğitimde okul yöneticilerinin öğretmen motivasyonuna etkisi konusunda boşlukların tespiti ve bu boşlukların giderilmesi için bizlere ışık tutacaktır. Çünkü bir eğitimde öğrenmeyi öğretmen sağlar. Öğretmen motivasyonu ne kadar yüksek olursa, sınıf ortamına yansıttığı enerji de o kadar yüksek, öğrenme o kadar çeşitli ve kalıcı olacaktır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.title UZAKTAN EĞİTİMDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMEN MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account