Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9745
Title: Edebiyat Tarihçiliğinin Üstadı Ord. Prof. Mehmet Fuad Köprülü ve Yenileşme Devri Türk Edebiyatı II
Authors: YETİŞ, Kâzım
Keywords: Aktüel Edebiyat
Mehmet Fuad Köprülü
Issue Date: 2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Mehmet Fuad Köprülü, bir edebiyat tarihçisidir. Bunun yanında sadece geçmişle değil, çok yakın dönem ve dönemiyle de ilgilenmiştir. Gördüğü, eserlerini takip ettiği edebî şahsiyetler ile ilgili yazılar da yazmıştır. Ebüzziya Tevfik, Nigar Hanım, Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret, Halit Ziya Uşaklıgil hakkında geleceğin edebiyat tarihçilerine ciddî anlamda malzeme olacak değerlendirmelerde bulunmuştur. Ebüzziya Tevfik kendi döneminde yaşayanlarda çakılı kalmış, daha sonraki gelişmeleri görmezden gelmiştir. Bir kadın yazar olarak Nigar Hanım özellikle annelik konusunda edebiyatımızda bir anne hassasiyeti penceresi açmıştır. Servet-i Fünun’un şiirde asıl temsilcisi Tevfik Fikret’tir. Fakat o, politik şiirler de yazmış ve bunlar onun şiiri için hiç de iyi olmamıştır. Cenap Şahabettin eski üslûptan kopamamıştır. Asıl roman Halit Ziya ile başlar. Ayrıca Halit Ziya Türk nesrinin en güzel örneklerini vermiştir
URI: http://hdl.handle.net/11547/9745
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117.pdf320.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.