Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/7450
Başlık: PEACEKEEPING AND SOCIAL STABILITY IN SOMALIA: THE CASE OF AMISOM IN THE COUNTRY
Yazarlar: JAMA NUR, Abdishakur
Anahtar kelimeler: Al-Shabaab
AMISOM, AU
Barışı Koruma
Sosyal Çatışma
BM
Yayın Tarihi: 2019
Özet: Araştırma Somali'deki sosyal çatışmanın nedenlerini açıklamayı ve istikrarsızlığa katkıda bulunan faktörleri vurgulamayı amaçlamaktadır. Çalışma ayrıca, Somali'deki barışı koruma operasyonlarının çeşitli aşamalarına odaklanan barışı koruma misyonlarını da incelemektedir. Bununla birlikte, ülkedeki barışı koruma misyonunun (Somali'deki Afrika Birliği Misyonu (AMISOM)) karşılaştığı zorluklara özel önem verilmektedir. Ülke, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi farklı siyasi aktörlerin yanı sıra Somali devletinin ülkedeki çatışmayı uzatan bir düşman olan AlShabaab milis grubu için oyun alanı oldu. Bununla birlikte, söz konusu aktörlerin / oyuncuların her biri çıkarlarını korumaya çalışıyor ve bir şekilde çeşitli çıkarlar nedeniyle ülkedeki çatışmalara dahil oluyorlar. Araştırma sorusu, AMISOM‟un karşılaştığı zorlukların üstesinden gelinebilmesinin mümkün olup olmadığıdır. İlk bölüm araştırmaya arka plan sağlar. İkinci bölüm farklı barışı koruma kavramlarını açıklar. Üçüncü bölümde, Somali'deki sosyal çatışmayı açıklayan teoriler sunulmaktadır. Araştırmanın dördüncü bölümünde dış aktörler ve bunların barış ve istikrar üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Beşinci bölüm, AMISOM‟un Somali‟deki barışı koruma misyonuna meydan okuyan faktörleri vurgulamakta ve eleştirel olarak incelemektedir. Bu nedenle araştırma, uluslararası krizin Somali'ye güvenlik krizleri ve kurumsal zayıflıkla başa çıkma konusunda yardımcı olma kapasitesi konusunda mevcut bilgi birikimine katkıda bulunuyor. Somali'de istikrarın sağlanması kolay bir iş değildir ve durumu kolaylaştırmak için hem iç hem de uluslararası çabalar gerektirir ve ülkede sürdürülebilir barış getirir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7450
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10312373.pdf759.72 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.