Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/7366
Başlık: DÂVÛD B. MUHAMMED EL-KARSİ'NiN ŞERHU’L- EMSİLETİ’LMUHTELİFE Fİ’S-SARF ADLI ESERİ VE BU ESERDEKİ YÖNTEMİN GÜNÜMÜZ ARAPÇA EĞİTİMİNDEKİ UYGULANABİLİRLİĞİ VE ÖNEMİ
Yazarlar: DEMİRTAŞ, Mesut
Anahtar kelimeler: Dâvûdu’l-Karsî
Sarf ilmi
Emsile fi’s sarf
emsile
Yayın Tarihi: 2021
Özet: Bu çalışmada, Osmanlı âlimi Dâvûdu’l-Karsî’nin sarf ilmine dair yazmış olduğu Şerhu’l-Emsileti’l-Muhtelife fi’s sarf isimli eseri ele alınmıştır. İncelediğimiz bu kitap Arapça’yı doğru bir şekilde öğretmek ve öğrenmek isteyenler için yazılmış, dil kurallarına açıklık ve kolaylık getirmesi amaçlanmış bir eserdir. Eserimiz Arapça eğitimi için ilk olarak fiillerin zamanlara ve şahıslara göre çekimlerini, kelimelerden yeni ve başka anlama gelecek kelimeler türetilmesini gösterirken; bunların kurallarını, yapılma yollarını ve bu kalıpların nasıl meydana geldiğini açıklayan daha önce medreselerde okutulan klasik metoda ait temel kitap olan ‘el-Emsile’ kitabının şerhidir. Anlatmak ve tanıtmak istediğimiz bu yöntem ile günümüzde Arapça’yı seven ve öğrenmek isteyen şahıslara kolaylık sağlamasını ve bir yol açmasını amaçladık.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7366
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10341577.pdf7.44 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.