Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7229
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖZTÜRK, Elif-
dc.date.accessioned2021-04-16T07:50:45Z-
dc.date.available2021-04-16T07:50:45Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/7229-
dc.description.abstractİnsanlığın oluşumundan itibaren bütün toplumlarda aile kutsal bir kurum olmuştur. İnsanlık geliştikçe aile kavramı gelişmiş ve daha çok ön plana çıkmaya başlamıştır. Toplumun en küçük birimi olan aile bulunduğu toplumun dini, kültürü, ekonomik ve siyasi yapısından etkilenerek bugünkü şeklini almıştır. Bu sebepten dolayı farklı kültürlerde farklı aile tipleri görülmektedir. İslam dini Tük aile yapısının oluşmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Buna bağlı olarak İslam dinine uygun evlilikler yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin zaman içerisinde gelişmesi ve nüfusun artması, yapılan evliliklerin belirli bir düzen içerisinde kaydedilmesi ihtiyacını oluşturmuştur. Yapılan evlilikler, münâkehat ve müfarekat defterlerine kaydedilmiştir. Böylece kimin kiminle evli olduğu bilinmiş ve daha sonra boşanma durumunda olabilecek karışıklıklar önlenmiştir. Bu tez, Osmanlı İstanbul’undaki Üsküdar kadılığına ait bir nikâh defteri olup 12461285 yılları arasındaki nikâh kayıtlarını içermektedir. Çalıştığımız defter Tanzimat Dönemi’ni de kapsadığı için oldukça ilgi çekicidir.tr_TR
dc.subjectEvliliktr_TR
dc.subject, Nikâhtr_TR
dc.subjectMehirtr_TR
dc.subjectTalaktr_TR
dc.subjectKadıtr_TR
dc.subjectMedenihukuktr_TR
dc.subjectNikâh Defteritr_TR
dc.subjectMünakehât ve Müfarekat Defteritr_TR
dc.titleÜSKÜDAR KADILIĞI SİCİLLERİNDEN ÜSKÜDAR MAHKEMESİ MÜNÂKEHAT VE MÜFAREKAT 275 NUMARALI 1332 TARİHLİ DEFTERİ’NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10322775.pdf9.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.