Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/7229
Başlık: ÜSKÜDAR KADILIĞI SİCİLLERİNDEN ÜSKÜDAR MAHKEMESİ MÜNÂKEHAT VE MÜFAREKAT 275 NUMARALI 1332 TARİHLİ DEFTERİ’NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ
Yazarlar: ÖZTÜRK, Elif
Anahtar kelimeler: Evlilik
, Nikâh
Mehir
Talak
Kadı
Medenihukuk
Nikâh Defteri
Münakehât ve Müfarekat Defteri
Yayın Tarihi: 2020
Özet: İnsanlığın oluşumundan itibaren bütün toplumlarda aile kutsal bir kurum olmuştur. İnsanlık geliştikçe aile kavramı gelişmiş ve daha çok ön plana çıkmaya başlamıştır. Toplumun en küçük birimi olan aile bulunduğu toplumun dini, kültürü, ekonomik ve siyasi yapısından etkilenerek bugünkü şeklini almıştır. Bu sebepten dolayı farklı kültürlerde farklı aile tipleri görülmektedir. İslam dini Tük aile yapısının oluşmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Buna bağlı olarak İslam dinine uygun evlilikler yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin zaman içerisinde gelişmesi ve nüfusun artması, yapılan evliliklerin belirli bir düzen içerisinde kaydedilmesi ihtiyacını oluşturmuştur. Yapılan evlilikler, münâkehat ve müfarekat defterlerine kaydedilmiştir. Böylece kimin kiminle evli olduğu bilinmiş ve daha sonra boşanma durumunda olabilecek karışıklıklar önlenmiştir. Bu tez, Osmanlı İstanbul’undaki Üsküdar kadılığına ait bir nikâh defteri olup 12461285 yılları arasındaki nikâh kayıtlarını içermektedir. Çalıştığımız defter Tanzimat Dönemi’ni de kapsadığı için oldukça ilgi çekicidir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7229
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10322775.pdf9.83 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.