Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5298
Title: HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ALGISI: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KARŞILAŞTIRMASI
Authors: Uygun, Ece
Keywords: Halkla İlişkiler
Meslek
Meslek Algısı
Public Relations
Occupation
Occupational Perception
Issue Date: May-2019
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Günümüz ekonomik sisteminin temel yapı taşı olan meslek terimi sosyal bilimcilerin araştırmalarına konu olmuş bir kavram niteliği taşımaktadır. Ortaya konulan veriler ışığında bir uğraş veya işin meslek haline dönüşebilmesi için belirli bir süreçten geçmesi ve kabul gören kriterlere sahip olması gerekmektedir. Günümüzde pek çok meslek toplum tarafından kabul görmüşken bazı meslek grupları ise varlıklarını ispat etmek zorunda kalmaktadır. Meslek tanımı konusunda fikir birliğine varılamamış alanların başında halkla ilişkiler mesleği gelmektedir. Profesyonel bir meslek olarak 1900‟lü yıllarda Amerika‟da başlayan ve süreç içerisinde tüm dünyanın tanıdığı halkla ilişkiler kavramı hak ettiği meslek itibarına henüz ulaşamamıştır. Uluslararası alanda bir yönetim görevi olarak tüm organizasyonlarda vazgeçilmez bir yer edinen halkla ilişkilerin günümüzde büyük şirketler de dahil olmak üzere birçok kuruluş tarafından görev tanımı bilinmemektedir. ABD‟de halkla ilişkilerin gelişmesinde öncü isimlerden olan Ivy Lee‟nin Amerika‟da başlattığı çalışmalardan sonra, önce Avrupa sonra tüm dünyada faaliyetler hız kazanmıştır. Ivy Lee‟nin doğruluk, dürüstlük, etik ve kamu yararı gibi kavramları barındıran İlkeler Bildirgesi meslek uygulayıcılarına rehber niteliği taşımaktadır. Halkla ilişkilerin meslek olarak kabul edilmesi tartışmaları devam ederken aynı zamanda literatürde halkla ilişkilerin tam olarak neyi ifade ettiği araştırmaları, karşılıklı eleştirel yazınları boyut kazanmaktadır. Halkla ilişkilerin başta isminden dolayı olmak üzere farklı meslekler ile karıştırılması, görev tanımının net olmaması, geçmişte yapılan bazı uygulamalar yüzünden propaganda ile suçlanması gibi birçok konu hala alanda tartışılmaktadır. Bu tartışmaların sonucunda ise halkla ilişkiler birçok uygulama alanını içinde bulunduran kuruluş ile hedef kitle arasında köprü niteliği taşıyan bir meslek olarak algılanamamaktadır. Bu çalışmada ileride meslek uygulayıcıları haline gelecek olan, devlet ve vakıf üniversitelerinde meslek eğitimi gören öğrencilerin, meslek algısının boyutlarını tespit etmek hedeflenmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5298
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10251129.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.