Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5257
Title: Bütünleşik Pazarlama İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler ve Reklam
Authors: Şenkal, Yelda
Keywords: Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Halkla İlişkiler
Reklam
Integrated Marketing Communication
Public Relations
Advertising
Issue Date: Oct-2016
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi
Abstract: Günümüzde birçok konuda gerçekleşen değişimler, kuruluşların pazarlama anlayışlarına da yansımakta, bütünleşik çalışmalar yapmaya yöneltmektedir. Pazarlama iletişiminden, bütünleşik pazarlama iletişimine geçişte, her yönüyle aynı şeyi söyleyen tutarlı mesaj aktarımı öne çıkmaktadır. Farklı öğelerin koordineli çalışmasını içeren bütünleşik pazarlamada halkla ilişkiler ve reklam sıklıkla birlikte anılarak karşımıza çıkmaktadır. Kuruluşun iletişim yönetimini üstlenen halkla ilişkilerin günümüzde, pazarlama hedefleri üzerindeki etkisi artmakta, ürün ve hizmetlerin satışını sağlamak adına reklam, tüketici ile ikna edici iletişim kurmakta, markaya bağımlılık kılabilmektedir. Ayrı işlevler içeren bu iki öğenin birlikte düşünülmesinde, bütünleşik çalışarak ortak dil kullanmaları etkili olmakta, değişen pazarlama anlayışı halkla ilişkiler ve reklamı birbiri ile koordineli çalışmalar ortaya koymaya yöneltmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5257
Appears in Collections:İletişim Çalışmaları Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İletişim Çalışmaları Dergisi Sayı 3_p048-062.pdf398.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.