Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5243
Title: Reklam Estetiği Ve Mit Üretimi Açısından “Marlboro Man” ve “Marlboro Country” Reklam İmgelerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi
Authors: Sadakaoğlu, Mustafa C.
Keywords: Reklam
İmge
Göstergebilim
Mit
Estetik
Advertising
İmage
Semiology
Myth
Aesthetics
Issue Date: Apr-2018
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi
Abstract: Bir kitle iletişim biçimi olarak reklam, içerdiği imgeler ve bu imgelerle uyum halinde kodlanmış imgeyi bütünleyici metinler aracılığıyla tüketiciyle kurulan iletişim sürecini tamamlamaktadır. Reklam iletişimi, temel olarak imgelerden oluşan sembolik bir yapıdan oluşur ve ürünü potansiyel tüketicisine tanıtmayı amaçlayan bir ileti aracılığıyla göstergeler evreni sunar. Reklam iletişiminde kullanılan imgelerin tamamlayıcısı olan metinlerse benzer biçimde kelimelerden oluşan bir gösterge evrenine sahiptir. Bu çalışma, 1954 yılından 1999 yılına kadar yürürlükte kalmış “Marlboro Man” adlı reklam kampanyasında kullanılan imgeler, metinler ve kodlama biçimlerinde görülen estetik yapının nasıl inşa edildiğine odaklanmaktadır. Seçili reklam iletilerinde kullanılan imge ve metinlerde bulunan mitlerin inşa ve sunumunda hangi sembollerin kullanıldığını göstergebilim ilkelerinden faydalanarak araştırmayı amaçlamaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5243
Appears in Collections:İletişim Çalışmaları Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
iletişim 4-1_p034-053.pdf766.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.