Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2482
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTütün, Kemal-
dc.contributor.authorUtlu, Zafer-
dc.contributor.authorBüyükakıncı, B. Yeşim-
dc.date.accessioned2019-06-27T14:13:37Z-
dc.date.available2019-06-27T14:13:37Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citation12tr_TR
dc.identifier.issn1306-3375-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2482-
dc.description.abstractEkstrüzyon yöntemiyle üretilen alüminyum profil malzeme üzerine yapılan eloksal kaplama, eloksal banyolarında kullanılan asidin elektrolit, kaplanacak olan profil malzeme ise anot görevi yaptırılarak genellikle doğru akım ile yapılan elektroliz işlemidir. Eloksal kaplama banyolarından atıksu ve hammadde geri kazanımı için son yıllarda kullanılmaya başlanan klasik arıtma yöntemlerindeki arıtma yetersizliklerini gideren ileri arıtma yöntemlerden reçineli iyon değiştiriciler ve membran prosesler kullanılmaktadır. Membran proseslerle banyo atıksuları belirli bir basınçta çok küçük gözenek yapısına sahip membrandan geçirilerek (süzülerek) atıksudan temizsu ve hammadde geri kazanılmaktadır. İyon değiştirici reçine filtreler katyon ve anyonları üzerinde tutarak atıksudan uzaklaştırırlar. İyon değiştirici reçinelerin rejenerasyonunda kullanılan saf su, asit ve baza göre reçine üzerinde tutulan iyonların kimyasal reaksiyonu ile hammadde geri kazanılmaktadır. Geri kazanım-arıtma verimliği atıksu karakterine, arıtma işleminde kullanılan yöntemlere ve bu yöntemlerde kullanılan ekipmanın özelliğine göre değişkenlik göstermektedir. Geri kazanılan hammadde ve atıksu ile kaplama maliyetleri düşürülmekte, proses verimliliği artırılmakta ve doğal kaynak tasarrufu sağlanmaktadır. Kaplamadan oluşan çevre kirliliğinin azaltılmasıyla sürdürülebilir kalkınma desteklenirken ülke ekonomisine de katkı sağlanmış olacaktır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisitr_TR
dc.subjectEloksal kaplama, atıksutr_TR
dc.subjectArıtmatr_TR
dc.subjectGeri kazanımtr_TR
dc.subjectAnodisingtr_TR
dc.subjectWastewatertr_TR
dc.subjectPurificationtr_TR
dc.subjectRecoverytr_TR
dc.titleEloksal kaplama tesislerinde atıksu ve hammadde geri kazanımının önemitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.description.abstractolAnodizing that is done on an aluminum material with extrusion method provide susing it as electrolyte of acidand anode of aluminum material generally for anodizing baths for current electrolysis process. For recovery of rawmaterials and waste water from anodizing coating baths, ion exchange resins and membrane processes which are the further treatmentmet hods are used to eliminate the insufficiencies of conventional treatment methods. Clean water and rawmaterials is recovered by means of filtered of bath wastewaters from membran that have very small pore structure after at a set puressure applied to membrane processes. Ion exchanger resin filters is hold to cations and anions in wastewater. Thus cations and anions is removed from wastewater. Besides wastewater and rawmaterials recoveryed by means of chemical reaction of the ions held on the resin used according to purewater, acid, and base during regeneration of ion exchanger resin filters. Recovery- reatment efficiency shows variability according to used methods and equipment characteristic. With recovery the costs of rawmaterials, wastewater and coating are decreased, process efficiency is increased and the saving of natural resource is provided. While a sustainable development is supported with the decreasing of environmental pollution due to coating, also the contribution to the national economy will be made. While recovery-treatment efficiency shows variability according to used methods and equipment characteristic, within recovery the costs of rawmaterials, wastewater and coating are decreased, process efficiency is increased and the saving of natural resource is provided. While a sustainable development is supported with the decreasing of environmental pollution due to coating, also the contribution to the national economy will be made.tr_TR
dc.publisher.issue47tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber99tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber118tr_TR
dc.identifier.bibliographictagTütün, Kemal, Utlu, Zafer, Büyükakıncı B Yeşim, Eloksal kaplama tesislerinde atıksu ve hammadde geri kazanımının önemi (2017), İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisitr_TR
Appears in Collections:Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abmyo_47_p099-118.pdf433.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.