Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2482
Title: Eloksal kaplama tesislerinde atıksu ve hammadde geri kazanımının önemi
Authors: Tütün, Kemal
Utlu, Zafer
Büyükakıncı, B. Yeşim
Keywords: Eloksal kaplama, atıksu
Arıtma
Geri kazanım
Anodising
Wastewater
Purification
Recovery
Issue Date: 2017
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi
Citation: 12
Abstract: Ekstrüzyon yöntemiyle üretilen alüminyum profil malzeme üzerine yapılan eloksal kaplama, eloksal banyolarında kullanılan asidin elektrolit, kaplanacak olan profil malzeme ise anot görevi yaptırılarak genellikle doğru akım ile yapılan elektroliz işlemidir. Eloksal kaplama banyolarından atıksu ve hammadde geri kazanımı için son yıllarda kullanılmaya başlanan klasik arıtma yöntemlerindeki arıtma yetersizliklerini gideren ileri arıtma yöntemlerden reçineli iyon değiştiriciler ve membran prosesler kullanılmaktadır. Membran proseslerle banyo atıksuları belirli bir basınçta çok küçük gözenek yapısına sahip membrandan geçirilerek (süzülerek) atıksudan temizsu ve hammadde geri kazanılmaktadır. İyon değiştirici reçine filtreler katyon ve anyonları üzerinde tutarak atıksudan uzaklaştırırlar. İyon değiştirici reçinelerin rejenerasyonunda kullanılan saf su, asit ve baza göre reçine üzerinde tutulan iyonların kimyasal reaksiyonu ile hammadde geri kazanılmaktadır. Geri kazanım-arıtma verimliği atıksu karakterine, arıtma işleminde kullanılan yöntemlere ve bu yöntemlerde kullanılan ekipmanın özelliğine göre değişkenlik göstermektedir. Geri kazanılan hammadde ve atıksu ile kaplama maliyetleri düşürülmekte, proses verimliliği artırılmakta ve doğal kaynak tasarrufu sağlanmaktadır. Kaplamadan oluşan çevre kirliliğinin azaltılmasıyla sürdürülebilir kalkınma desteklenirken ülke ekonomisine de katkı sağlanmış olacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2482
ISSN: 1306-3375
Appears in Collections:Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abmyo_47_p099-118.pdf433.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.