Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2480
Title: Kalite kontrol tekniklerinin uygulanmasında bilgisayar programlarının kullanılması
Authors: Akın, Hüseyin Besim
Keywords: Kalite kontrol teknikleri
Bilgisayar programları (SPSS)
Quality control techiniques
Computer programs (SPSS)
Issue Date: 2017
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi
Citation: 12
Abstract: Bu çalışmada kalite kontrol tekniklerinin üretim ve hizmet sektöründe bilgisayar programları vasıtasıyla kullanılması konusu işlenmiştir. Böylece kalitenin sürekli geliştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, verimliliğin ve karlılığın artırılması, hataların azaltılması ve dolayısıyla pazar payının yükseltilmesi mümkün olabilecektir. Kalitenin geliştirilmesinde kullanılan 7 temel araç anlatılmış ve bu 7 aracın uygulaması yapılmıştır. Bu 7 araç üretim ve hizmet sektörlerinde istatistiksel kalite kontrol amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilgisayar paket programı (SPSS) kullanılarak istatistik veriler analiz edilmiş ve yorumlamaları yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2480
ISSN: 1306-3375
Appears in Collections:Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abmyo_47_p007-025.pdf395.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.