Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2294
Title: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA TABLET BİLGİSAYAR YOLUYLA SUNULAN ETKİNLİK ÇİZELGESİ İLE DOSYADAN SUNULAN ETKİNLİK ÇİZELGESİNİN ETKİLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Authors: Yılmaz, Yurtsever
Keywords: Otizm Spektrum Bozukluğu
Etkinlik Çizelgesi
Tablet Tabanlı Etkinlik Çizelgesi
Tek Denekli Araştırma Modeli
ABC Deseni
Autism Spectrum Disorders
Activity Schedule
Tablet Based Activity Schedule
Single Subject Research Model
ABC Research Design
Issue Date: 2017
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Özel eğitimin bir grubu olan otizm spektrum bozukluğu gösteren bireylerin eğitimleri gelişimsel açısından oldukça önemlidir. Bu çocukların eğitiminde kullanılan önemli eğitimsel araçlardan bir de etkinlik çizelgeleridir. Gelişen teknoloji özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitimlerinde de önemli katkılar sunmaktadır. Geleneksel etkinlik çizelgeleri yerine tablet tabanlı etkinlik çizelgesi ile yapılan uygulamanın etkililiği araştırmanın amacıdır. Bunun için İstanbul ilinde bir özel eğitim kurumunda eğitim gören iki öğrenci katılımcı olarak belirlenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni olarak 3 hedef davranış (tişört giyme, el yıkama ve uçak yapma ve boyama) belirlenmiştir. Araştırma modeli tek denekli deneysel desenlerden ABC desenine göre tasarlanmıştır. Uygulama sonucunda tablet ile yapılan etkinlik çizelgelerinin dosya ile yapılan etkinlik çizelgelerine göre daha etkili olduğu belirlenmiştir. İlerideki çalışmalarda tablet ile yapılan etkinlik çizelgelerinin kullanımında etkili olabilecek farklı değişkenlerin etkisi araştırılabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2294
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
490610.pdf3.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.