Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1604
Title: TÜRKİYE’NİN SİYASALLAŞMASINDA YEREL YÖNETİMLERİN YERİ VE ETKİSİ
Authors: Altun, Hüseyin Serdar
Keywords: Demokrasi
Demokratikleşme
Siyasallaşma
Yerel yönetim
Belediye
Democracy
Democratization
Politicization
Local government
Municipality
Issue Date: 2013
Publisher: AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Türk toplumunun ve idari yapısının tarihsel evriminde, demokratikleşme süreci her zaman kırılgan ve çelişkili bir yapı üzerinde oluşmaktadır. Kapitalist sistemin çevresinde yer alan Türkiye’nin demokratikleşmesinin yerel ve ulusal düzeyde gelişmesi pek çok faktöre bağlıdır. Merkezi otoritenin meşruiyet krizini aşmaya yönelik önlemleri, askeri darbeler, kapitalizm, ekonomik krizler, sivil haklar, özgürlükler ve demokrasi kültürünün düzeyi, geleneksel kamu yönetiminin dönüşümünü ve değişiminin nedenleridir. Bu çalışmada, Türkiye’de demokrasinin demokratikleşmesi bağlamında yerel yönetimlerin 1980 askeri darbesinden sonra yaşadığı dönüşümü, sivil toplumun kendi kimliğini rahatça ifade edebilme ve haklar elde edebilme süreci tartışılmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1604
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TÜRKİYE’NİN SİYASALLAŞMASINDA YEREL YÖNETİMLERİN.pdfTez Dosyası1.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.