IAU Open Access

THE EFFECT OF PRODUCT’S COLOR AND FABRIC QUALITY ON BRAND PREFERENCE: A STUDY IN FASHION RETAILERS IN TURKEY

Show simple item record

dc.contributor.author Akbarova, Kamala
dc.date.accessioned 2019-04-19T11:52:45Z
dc.date.available 2019-04-19T11:52:45Z
dc.date.issued 2017-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1468
dc.description.abstract ÇalıĢma, renklerin ve kumaĢ kalitesinin tüketici marka bilinci üzerindeki etkisini araĢtırıyor. Ürün rengi ve kalitesi, alıĢveriĢ yapan kiĢilerle iletiĢimde önemli bir rol oynamaktadır ve bir ilgi yaratabilir ve onları satın alma yönünde motive edebilir. Ġstanbul'un nüfusu her yıl büyüyor. Çok güçlü bir satın alma gücüne sahip en çeĢitli tüketici grubudur. Pazarlamacılar ihtiyaçlarını anlamak için harika bir fırsat yaratıyor. KuĢkusuz, renk ve kumaş kalitesi önemli bir rol oynamaktadır ve Türk müşterilerinin moda markası seçimlerini etkileyen büyük bir özelliğe sahiptir. Bu araştırmada, alıcıların marka farkındalığına dayalı ürünlerin farklı renk ve kumaş kalitesinin etkisi gösterilmektedir. Moda markası şirketleri amaçlarını açıklığa kavuşturmalı ve ürünlerinin tasarımını kalite ve renk açısından hazırlamalıdır. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Ürünün Rengi ve Kalitesi tr_TR
dc.subject Marka Bilinci tr_TR
dc.subject Pazarlama tr_TR
dc.subject Tüketici Davranışı tr_TR
dc.subject Product Color and Quality tr_TR
dc.subject Brand Awareness tr_TR
dc.subject Marketing tr_TR
dc.subject Consumer Behavior tr_TR
dc.title THE EFFECT OF PRODUCT’S COLOR AND FABRIC QUALITY ON BRAND PREFERENCE: A STUDY IN FASHION RETAILERS IN TURKEY tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The study will investigate the effect of colors and fabric quality on consumer brand awareness. Product color and quality plays a significant role in communicating with shoppers and can cause an interest and motivate them toward purchasing. The population of Istanbul is growing each year. They are the most various group of consumers with a very strong purchasing power. It creates a great opportunity for marketers to understand their needs. Undoubtedly, color and fabric quality play an important role and have a great feature that affects Turkish customers‟ fashion brand choices. That research presents the impact of different colors and fabric quality of products based on buyers brand awareness. Fashion brand companies need to clarify their aims and prepare their products design with respect to quality and color. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account