Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2007
Title: DETERMINING THE MAIN COMPONENTS OF MOBILE COMMERCE RELATED TO CUSTOMERS' DEMOGRAPHICAL PROPERTIES
Authors: Demir, Kemal
Keywords: M-Ticaret
Tüketicilerin Tutumları
Demografik Özellikler
Mobil Çağ
M-Commerce
Consumer Attitudes
Demographical Proporties
Mobile Age
Issue Date: 2015
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Teknolojik gelişmeler sayesinde zamanla ticaret değişmiştir. Şimdi mobil çağa ulaştık ve bizler her şeyi cebimiz kadar olan bilgisayar benzeri mobil cihazlarımızla yapabiliyoruz. Ürün ve satıcıların çeşitliliği müşteriler için büyük ve karmaşık alışveriş çevresi oluşturmaktadır. Bunun gibi pazarlar satıcıları müşterilerinin isteklerini yakından anlamaya ve onları kendilerine uygun ürün ve hizmetlere yönlendirmeye itmiştir. Mobil ticaret müşterilere mobil cihazları aracılığıyla ulaşmak ve yeni bağlantılar oluşturmak için yeni ve etkili bir kanaldır. Elektronik ticaretin avantajları mobil ticaret ile yeni bir aşamaya taşınmıştır. Bu yeni aşamada ticaret ve iletişim kanunları, altyapı, güvenlik, tüketici alışkanlıkları ve tutumları hakkında kat edeceği yol vardır. Bu araştırma müşterilerin demografik özelliklerinin mobil ticaret ana bileşenleri ile ilişkisini hedef almaktadır. Sonuç ve öneriler bölümünde, anket sonuçları değerlendirilmiş ve demografik özelliklerin mobil ticarete olan ilişkisi irdelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2007
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426177.pdf4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.