Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2007
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDemir, Kemal-
dc.date.accessioned2019-05-17T12:23:41Z-
dc.date.available2019-05-17T12:23:41Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2007-
dc.description.abstractTeknolojik gelişmeler sayesinde zamanla ticaret değişmiştir. Şimdi mobil çağa ulaştık ve bizler her şeyi cebimiz kadar olan bilgisayar benzeri mobil cihazlarımızla yapabiliyoruz. Ürün ve satıcıların çeşitliliği müşteriler için büyük ve karmaşık alışveriş çevresi oluşturmaktadır. Bunun gibi pazarlar satıcıları müşterilerinin isteklerini yakından anlamaya ve onları kendilerine uygun ürün ve hizmetlere yönlendirmeye itmiştir. Mobil ticaret müşterilere mobil cihazları aracılığıyla ulaşmak ve yeni bağlantılar oluşturmak için yeni ve etkili bir kanaldır. Elektronik ticaretin avantajları mobil ticaret ile yeni bir aşamaya taşınmıştır. Bu yeni aşamada ticaret ve iletişim kanunları, altyapı, güvenlik, tüketici alışkanlıkları ve tutumları hakkında kat edeceği yol vardır. Bu araştırma müşterilerin demografik özelliklerinin mobil ticaret ana bileşenleri ile ilişkisini hedef almaktadır. Sonuç ve öneriler bölümünde, anket sonuçları değerlendirilmiş ve demografik özelliklerin mobil ticarete olan ilişkisi irdelenmiştir.tr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectM-Ticarettr_TR
dc.subjectTüketicilerin Tutumlarıtr_TR
dc.subjectDemografik Özelliklertr_TR
dc.subjectMobil Çağtr_TR
dc.subjectM-Commercetr_TR
dc.subjectConsumer Attitudestr_TR
dc.subjectDemographical Proportiestr_TR
dc.subjectMobile Agetr_TR
dc.titleDETERMINING THE MAIN COMPONENTS OF MOBILE COMMERCE RELATED TO CUSTOMERS' DEMOGRAPHICAL PROPERTIEStr_TR
dc.description.abstractolThe commerce changed in time according to the technological advances. Now we reached mobile age, and we can do every kind of things with our pocket size computer like mobile devices. The variety of products and sellers creates huge and complex shopping environment for the consumers. In such market pushed to the sellers understand their consumer’s wants closely and guide them to suitable products and services. Mobile commerce is a new and effective channel for reaching to the consumers and create new connections by their mobile devices. The advantages of electronic commerce moved on a new stage by mobile commerce. This new stage has way to go about trade and communication laws, infrastructure, security, consumer habits and attitudes. This research aims at the relationship between customers’ demographical properties and mobile commerce main components. In the section of the result and suggestions, the survey results and the demographical properties and mobile commerce relationship are evaluated.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber113tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426177.pdf4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.