Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/1428
Başlık: CAPITALISM, NATIONALISM AND CONFLICT: WORLD-SYSTEMS ANALYSIS
Yazarlar: Toptaş, Zeki Şafak
Anahtar kelimeler: Kapitalizm
Milliyetçilik
Dünya Sistemi
Capitalism
Nationalism
World-System
Yayın Tarihi: Eki-2017
Özet: Beş ana bölümden oluşan bu tezin temel sorusu dünya politikasının temel bileşenlerini oluşturan kapitalizm ve milliyetçiliğin nasıl bir sistem yarattığıdır. Birinci bölümde tezin temel sorusu ve araştırma metodolojisi açıklanmaktadır. İkinci bölümde kavramsal bir arka plan oluşturularak milli aidiyetin en küçük parçası olan bireyin doğasından bahsedilmektedir. Ayrıca sistemin temel unsuru olan devletin siyaset felsefesi açısından varlığı ve amacı ile kapitalist iktisadın başlangıç kitabı tartışılmaktadır. Son olarak ise sistem kavramının tanımı yapılmaktadır. Üçüncü bölümde kapitalizmin esas unsurları, neo-liberal küreselleşmenin sınıf çatışması, bilim ve cinsiyetler üzerindeki etkisi ile kapitalist ekonomi politiğin yarattığı devlet-piyasa bağının sebep olduğu çatışma ortamı incelenmektedir. Dördüncü bölümde milliyetçilik kavramın tarihsel analizine ve modern ulus devletlerin temel sorunu olan kültürel ve etnik çatışma sorunsalına yer verilmektedir. Beşinci bölümde kapitalizm ve milliyetçiliğin yarattığı dünya politik sisteminde devletlerin güç kazanma, demokratikleşme ve kalkınma çabaları ele alınmaktadır. Altıncı bölümde kapitalizm, milliyetçilik ve çatışmayla ilgili hipotezlerdeki sorulara yanıt verilmektedir. Sonuç bölümünde bütün bu bilgilerden yola çıkılarak dünya politik sisteminin ortaya çıkardığı düzen değerlendirilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1428
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
CAPITALISM, NATIONALISM AND CONFLICT.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.07 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.