Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1033
Title: Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler: Kamu ve Özel Diş Kliniklerinin Karşılaştırılması,
Authors: GÜVEN, Ebru Özlem
BEKTAŞ, N.
Issue Date: 2013
Citation: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, II. Ulusal Diş Hekimliği Araştırmaları Günü, Özet Kitapçığı Bildiri Özeti, 7-8 Mart, İstanbul.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1033
Appears in Collections:SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ --- HEALTH CARE MANAGEMENT

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.