DSpace Repository

12 Yıl Zorunlu Eğitimin (4+4+4) Veli - Öğretmen Bakış Açısından Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Olarak Değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Asım, GÖKÇE
dc.date.accessioned 2023-08-16T11:31:09Z
dc.date.available 2023-08-16T11:31:09Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/9977
dc.description.abstract Her bilim dalının katkılarıyla toplumsal yaşamın ve devletin vazgeçilmez bir paradigması olan eğitim insanlık tarihi kadar eskidir. Her toplumun kendi özüne uygun aynı zamanda evrensel değerleri de kapsayan bir eğitim sistemi bulunmaktadır. Bireylerin ortalama eğitim süresini yükseltmek, yetileri doğrultusunda eğitim sistemi içerisinde yönlendirmeyi mümkün kılacak zorunlu eğitim uygulamalarını her toplumda görmekteyiz. Araştırma ile kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasının veli-öğretmen gözüyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Uygulanan eğitim sisteminin sonuçlarının tespiti açısından betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 12 yıllık zorunlu eğitimin uygulamada bazı sorunlar yarattığı, 60-72 aylık çocukların gelişim düzeylerine bağlı eğitim ortamlarına yansıyan sıkıntılar, kalabalık sınıf mevcutlarının eğitim kalitesini olumsuz etkilediği varsayımları, veli ve öğretmenlere yönelik hazırlanan ölçekten elde edilen bulgular çerçevesinde irdelenmiştir. Örneklem olarak seçilen 50 öğretmen ve 344 velinin 12 yıllık zorunlu eğitime ait görüşlerinden elde edilen bulgular neticesinde, veliler 8 yıllık zorunlu eğitim modelini daha çok benimsemektedir. 4+4+4 uygulaması veli ve öğretmen tarafından daha iyi bir model olarak kabul görmemektedir. 4+4+4 uygulaması aceleye getirilmiş, hazırlık aşamasının iyi planlanmamasından kaynaklanan sorunları da beraberinde getirmiştir. Yeni eğitim sisteminde seçmeli ders ve ders seçimlerine ilişkin uygulamalar veliler tarafından takdir edilirken, öğretmenler tarafından günlük ders saatlerinin fazlalığı ve seçmeli derslerle ilgili 1 İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 12 Yıl Zorunlu Eğitimin (4+4+4) Veli-Öğretmen Bakış Açısından Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Olarak Değerlendirilmesi 116 velilerin yeterince bilgilendirilmemesine bağlı sorunlar yaşanmaktadır. 4+4+4 eğitim uygulamasını veliler eğitimdeki demokratikleşme hareketi olarak görmekte ve eğitim sisteminin daha esnek bir yapıya yükselten bir uygulama olarak değerlendirmekte iken öğretmenler eğitim kalitesinin düştüğünü ve disiplin sorunlarında artış olduğunu düşünmektedir. Hem öğretmen hem de veliler ilkokula başlama yaşının 60-66 aya çekilmesine ve yaş gruplarının oluşturulmasına sıcak bakmazken, okula başlama yaşının indirilmesinin sınıfların kalabalık olmasına neden olduğu görüşünde birleştikleri saptanmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.title 12 Yıl Zorunlu Eğitimin (4+4+4) Veli - Öğretmen Bakış Açısından Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Olarak Değerlendirilmesi tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account