DSpace Repository

HASTANELERDE KURUM İMAJININ HASTALARIN KURUM ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author KÜNEFECİ, Büşra Merve
dc.date.accessioned 2023-06-19T07:32:29Z
dc.date.available 2023-06-19T07:32:29Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/9616
dc.description.abstract Bu çalışmanın konusu, kurumsal imajın hastanelerdeki rolünün hastaların kurum algısı üzerine etkilerinin nasıl algıladığının ortaya koyulmasıdır. Kurumsal imaj algısı hastaneler için günümüzde rekabet ortamında tercih edilebilirlik ve farklılaşmak için yönetilmesi gereken bir unsurdur. Çalışmanın amacı, hastanelerde kurum imajını oluşturmak için üzerinde durulması gereken çalışmaların neler olduğunu ve bu çalışmaları hastaların nasıl algıladığını ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın problemi, sağlık hizmeti alan hastaların hizmet almış oldukları hastanelerin kurum imajının hasta algıları üzerindeki kurumsal imaj faktörlerinin ve kurumsal sıfatların etkisinin neler olduğu ve demografik özellikler açısından hastaların kurum algısı üzerinde farklılıklar olup olmadığıdır. Çalışmanın yöntemini, yüzdelik oranlarının yer aldığı dağılımlar, cevapların ortalama değerlerinin ve standart sapmalarının yer aldığı değerler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro-Wilk normallik sınamaları, grupların farklılıklarının test edilmesi için Mann-Whitney-U testi ve Kruskal Wallis testleri, ortalama sıra (mean rank) değerleri, Kendall’s tau_b korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modeli (YEM) oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda, anket çalışmasına katılan katılımcıların hastanelerde kurumsal imaj faktörleri açısından kurum algısı üzerine etkilerinin demografik özellikler açısından incelendiğinde anlamlı farklılıklar ve kurumsal sıfatlara yönelik demografik özellikler açısından da incelendiğinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Kurumsal imaj faktörleri açısından hastaların en önem verdiği faktörün ise kalite faktörü olduğu ortaya çıkarılmıştır. Tüm bu sonuçlara istinaden sonuç kısmının ardından hastanelere önerilerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.subject Kurumsal imaj tr_TR
dc.subject Kurumsal imaj faktörleri tr_TR
dc.subject Kurumsal sıfatlar tr_TR
dc.subject Kurum algısı tr_TR
dc.title HASTANELERDE KURUM İMAJININ HASTALARIN KURUM ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account